Masz pytanie?

Instytut Polityki Społecznej - dr hab. Ryszard Szarfenberg

--19.06.16. Kolejna prezentacja z refleksją nad dochodem podstawowym w kontekście rozwoju kapitalizmu opiekuńczego: Dochód podstawowy w kontekście rozwoju i...rszarf.ips.uw.edu.pl/