Masz pytanie?

Pobyt w Polsce - Migrant

Czy posiadając kartę pobytu wydaną przez Polskę mogę wyjechać bez wizy do Anglii? Karta pobytu wydana przez Polskę nie uprawnia do wjazdu do krajów...www.migrant.info.pl/pobyt-w-polsce-1444.html

Wizy i przekraczanie granicy - Migrant

Czy obywatel Ukrainy, który nie przebywa w Polsce jeszcze w sumie 5 lat może wystawić zaproszenie dla swoich bliskich na przyjazd do Polski?www.migrant.info.pl/Wizy_i_przekraczanie_granicy.html