Masz pytanie?

Lista Absolwentów

Oficjalna Strona Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, zshe, ZSHE w Białymstoku, ekonomik, bialystok, handlówka, na Bema, technikum,technik handlowiec, ekonomista, hotelarz, ekonomik.bialystok.pl,www.ekonomik.bialystok.pl/j/index.php/lista-absolwentow