Masz pytanie?

Ewangelia wg św Mateusza - Testy Online, Quizy

Ewangelia wg św Mateusza Zapraszam do rozwiązania testu dotyczącego wiedzy o Ewangelii wg św Mateusza. Przekonaj się sam, czy znasz wystarczająco dobrze...testwiedzy.pl/test/45906/ewangelia-wg-sw-mateusza.html

Test ze znajomości Ewangelii św. Mateusza | tekst nr …

Test ze znajomości Ewangelii św. Mateusza. Rząd I SZKOLNY KONKURSU BIBLIJNY- WĘDRÓWKI PO EWANGELII ŚW. MATEUSZA 1. W jakim języku została napisana Ewangelia …www.edukacja.edux.pl/p-19884-test-ze-znajomosci-ewangelii-sw-mateusza.php

Test - Ewangelia wg św. Mateusza - Sciaga.pl

Test 1 Mt A Zaznacz jedna prawidłową odpowiedź: 1. Ile rozdziałów ma Ewangelia wg św. Mateusza? a) 12 c) 24sciaga.pl/tekst/96365-97-test_ewangelia_wg_sw_mateusza

Test - Ewangelia wg św. Mateusza - Sciaga.pl

Test z Ewangelii według Św. Mateusza – część I 1. W jakim mieście urodził się Jezus? a) Nazaret b) Betlejem c) Jerozolima d) Kafarnaumsciaga.pl/tekst/96373-97-test_ewangelia_wg_sw_mateusza

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Quiz biblijny według Ewangelii świętego Mateusza (Sugestia przeprowadzenia: 1. Drużyny 2-3 osobowe otrzymują na starcie po 100 talentów/euro.www.profesor.pl/publikacja,7635,Rozne,Quiz-biblijny-wg-Ewangelii-sw-Mateusza-zestaw-pytan-odpow...

TEST Z NOWEGO TESTAMENTU - - TEST 4free.pl …

TEST Z NOWEGO TESTAMENTU Test opiera się na tekście Pisma św. - Ewangelia św. Mateusza. Do każdego pytania tylko jedna odpowiedź jest właściwa.test.4free.pl/test/507964/59423

Ewangelia Łukasza - test wiedzy biblijnej, konkurs

Poniżej znajdują się pliki testu obejmującego swym zakresem Ewangelię wg św. Łukasza. Test został opracowany w dwóch wersjach: łatwiejszej oraz trudniejszej.mor-pho.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=175:ewangelia-ukasza-sprawdzian...

Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego...

Ewangelia wg św. Mateusza . DZIECIĘCTWO JEZUSA. Rodowód Jezusa 1. 1. 1 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 2 …biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=244

Test z Ewangelii św. Mateusza - gliwice.gosc.pl

Jakiego pierwszego cudu dokonał Jezus? Jeśli ktoś wskazał na cud w Kanie Galilejskiej, nie zdobył za tę odpowiedź żadnego punktu. Bo test był z Ewangelii...gliwice.gosc.pl/doc/1787658.Test-z-Ewangelii-sw-Mateusza

Ewangelia wg św Mateusza - TestWiedzy.pl

Ewangelia wg [w Mateusza Zapraszam do rozwizania testu dotyczcego wiedzy o Ewangelii wg [w Mateusza. Przekonaj siˇ sam, czy... testy, quizy, tset o dostojewskimtestwiedzy.pl/print/print_test/45906.html