Masz pytanie?

Ewangelia na dziś • Czytania na każdy dzień...

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień (według Mszału Rzymskiego) i teksty modlitw. Strony przeznaczone dla telefonów komórkowych.www.dobreslowo.mobi/

PARAFIA p.w. ŚWIĘTEGO JÓZEFA ROBOTNIKA - EWANGELIA NA...

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla...parafiarytro.pl/ewangelia-na-niedziele.html

Czytania na każdy dzień roku B (2012) - Katolickie...

Ewangelia na każdy dzień roku - 2009, czytania, rozważania, wizje - Maria Valtorta, Pismo Świętevoxdomini.com.pl/sl/sl.html

Tygodnik Katolicki Niedziela - kalendarz liturgiczny

PIERWSZE CZYTANIE. Ef 4, 1-6 Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia: Zachęcam was ja, więzień...niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php

Czytania na każdy dzień - Mateusz

Codzienne Czytania uzupełnione są m.in. o rozważania zaczerpnięte z archiwalnych numerów miesięcznika „Oremus” (informacje o jego prenumeracie) oraz o.www.mateusz.pl/czytania/

TOWARZYSTWO ŚWIĘTEGO PAWŁA - Zgromadzenie Zakonne...

Drodzy widzowie Kromki Słowa Bożego, Dokładnie na niedzielę 18 maja ukazuje się już 200 KROMKA SŁOWA...www.paulus.org.pl/display,78.html

Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego...

1 Na początku było Słowo 1, a Słowo było u Boga 1, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało,biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=340

Parafia św. Jacka w Straszynie

Czytanie I: Ez 18,25-28; Psalm responsoryjny: 25; Czytanie II: Flp 2,1-5; Ewangelia: Mt 21,28-32 Pycha, przekonanie o posiadaniu wyłącznej racji i doskonałości...www.parafiastraszyn.pl/

Tygodnik Katolicki Niedziela

Wydanie internetowe Tygodnika Katolickiego Niedziela, wiadmości z życia Kościoła katolickiego, edycje diecezjalne, artykuły, wywiady, reportaże, dokumenty...www.niedziela.pl/spis_liturgia.php

Centrum Ewangelii Głogów Kościół Zielonoświątkowy...

KZ Centrum Ewangelii – to chrześcijański kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym i charyzmatycznym. Jest zborem Kościoła Zielonoświątkowego w RP.www.ceg.pl/