Masz pytanie?

Ewangelia na dziś • Czytania na każdy dzień...

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień (według Mszału Rzymskiego) i teksty modlitw. Strony przeznaczone dla telefonów komórkowych.www.dobreslowo.mobi/

Czytania na każdy dzień roku B (2012) - Katolickie...

Ewangelia na każdy dzień roku - 2009, czytania, rozważania, wizje - Maria Valtorta, Pismo Świętevoxdomini.com.pl/sl/sl.html

Tygodnik Katolicki Niedziela - kalendarz liturgiczny

PIERWSZE CZYTANIE. Ef 2, 12-22 Chrystus jest naszym pokojem. Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia: W owym czasie byliście poza …niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php

EWANGELIA NA DZIŚ (Radio Em)

To jedno z wydarzeń, które odbyło się w ramach XIV. Dnia Papieskiego. Przede wszystkim w kościołach trwała zbiórka na rzecz młodych i zdolnych ludzi...www.radioem.pl/?page=ewangelia

Czytania na każdy dzień - Mateusz

Codzienne Czytania uzupełnione są m.in. o rozważania zaczerpnięte z archiwalnych numerów miesięcznika „Oremus” (informacje o jego prenumeracie) oraz o.www.mateusz.pl/czytania/

Ewangelia w XXI wieku

Ewangelia na niedzielę 12 października 2014. Przypowieść o uczcie królewskiej A Jezus znowu mówił do nich w przypowieściach: "Królestwo niebieskie podobne...mojawiarakatolicka.blox.pl/html

Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego...

1 Na początku było Słowo 1, a Słowo było u Boga 1, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało,biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=340

Tygodnik Katolicki Niedziela - kalendarz liturgiczny

Kazanie. Niebo – cel życia. Ks. Jacek Molka Siódma niedziela wielkanocna to uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wydarzenie to zostało nam …www.niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php?data=2014-06-01

Parafia św. Jacka w Straszynie

Czytanie I: Ez 18,25-28; Psalm responsoryjny: 25; Czytanie II: Flp 2,1-5; Ewangelia: Mt 21,28-32 Pycha, przekonanie o posiadaniu wyłącznej racji i doskonałości...www.parafiastraszyn.pl/

MODLITWA JEZUSA - Katecheza na niedzielę 14. III

na chwaŁĘ boga i dla dobra ludzi - sŁowo na zakoŃczenie dzieŁa "katechizmu pŁockiego" siÓdma proŚba modlitwy paŃskiej - katecheza na niedzielę 8.katechetyczny.diecezjaplocka.pl/1189,l1.html