Masz pytanie?

Ewangelia Niedzielna

Jeżeli uważasz, że cuda przeminęły wraz z wczesnym Kościołem, to musisz obejrzeć to nagranie. Duch Święty ma dla nas niepowtarzalne dary.yuweg.pl/

Pismo Święte PDF – Biblia Tysiąclecia | Ewangelia...

Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.yuweg.pl/pismo-swiete-pdf-biblia-tysiaclecia/

Niedzielna Ewangelia

23 listopada 2014. Jezus powiedział do swoich uczniów: »Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie...www.chelm-sl.katowice.opoka.org.pl/intencje/ewangelia2.php

TOWARZYSTWO ŚWIĘTEGO PAWŁA - Zgromadzenie Zakonne...

Oficjalna strona Regionu Polskiego Towarzystwa Św. Pawła. Informacje o domach, działalności i duchowości zgromadzenia; także o Rodzinie Św. Pawła. Witryna...www.paulus.org.pl/display,78.html

Centrum Ewangelii Głogów Kościół Zielonoświątkowy...

KZ Centrum Ewangelii – to chrześcijański kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym i charyzmatycznym. Jest zborem Kościoła Zielonoświątkowego w RP.www.ceg.pl/

W królestwie Chrystusa - Strony ks. Tomasza Horaka

W królestwie Chrystusa Trzeba, ażeby królował. Chrystus przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy pokona wszelką...www.tohorak.opole.opoka.org.pl/liturg.html

Ewangelia w XXI wieku

Ewangelia na niedzielę 16 listopada 2014. Przypowieść o talentach Będzie też podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Zawołał swoje...mojawiarakatolicka.blox.pl/html

Niedzielna Liturgia Słowa - gosc.pl - Tygodnik katolicki...

Serwis internetowy tygodnika katolickiego Gość Niedzielny. Liturgia, czytania mszalne, najnowsze informacje z życia Kościoła katolickiego, kraju i świata.gosc.pl/Rozwazania/Niedziela

Gość Płocki - plock.gosc.pl

Gość Płocki. Serwis internetowy Gościa Niedzielnego w diecezji płockiejplock.gosc.pl/

Ewangelia jest dla każdego - Strony ks. Tomasza Horaka

Ambona, liturgia, klasa szkolna, tygodnik „Gość Niedzielny”, książki, wiersze, internet, wycieczki... To i tak nie wszystkie drogi, na których warto głosić...www.tohorak.opole.opoka.org.pl/