Masz pytanie?

Tygodnik Katolicki Niedziela - kalendarz liturgiczny

PIERWSZE CZYTANIE. Ef 6, 1-9 Rady dotyczące życia rodzinnego. Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym...niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php

Ewangelia na dziś • Czytania na każdy dzień...

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień (według Mszału Rzymskiego) i teksty modlitw. Strony przeznaczone dla telefonów komórkowych.www.dobreslowo.mobi/

Czytania na każdy dzień roku B (2012) - Katolickie...

Ewangelia na każdy dzień roku - 2009, czytania, rozważania, wizje - Maria Valtorta, Pismo Świętevoxdomini.com.pl/sl/sl.html

Ewangelia w XXI wieku

Ewangelia na niedzielę 12 października 2014. Przypowieść o uczcie królewskiej A Jezus znowu mówił do nich w przypowieściach: "Królestwo niebieskie podobne...mojawiarakatolicka.blox.pl/html

Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego...

19 Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi 12 wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», 20 on wyznał, a nie zaprzeczył...biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=340

Czytania na każdy dzień - Mateusz

Codzienne Czytania uzupełnione są m.in. o rozważania zaczerpnięte z archiwalnych numerów miesięcznika „Oremus” (informacje o jego prenumeracie) oraz o.www.mateusz.pl/czytania/

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

PIERWSZE CZYTANIE. Kpł 19, 1-2. 17-18 Przykazania miłości bliźniego. Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Pan powiedział do Mojżesza: «Mów do całej...www.niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php?data=2014-02-23

Centrum Ewangelii Głogów Kościół Zielonoświątkowy...

KZ Centrum Ewangelii – to chrześcijański kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym i charyzmatycznym. Jest zborem Kościoła Zielonoświątkowego w RP.www.ceg.pl/

Ewangelia Judasza – wprowadzenie - :: Portal Opoka ::

„Ewangelia Judasza” – po raz pierwszy po polsku w przekładzie z oryginału. Tłumaczona z języka koptyjskiego przez znanego patrologa, ks. prof. Wincentego...www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THP/ewangelia_judasza_00.html

Parafia św. Jacka w Straszynie

Czytanie I: Ez 18,25-28; Psalm responsoryjny: 25; Czytanie II: Flp 2,1-5; Ewangelia: Mt 21,28-32 Pycha, przekonanie o posiadaniu wyłącznej racji i doskonałości...www.parafiastraszyn.pl/