Masz pytanie?

Lista obecności pracowników druk / Ewidencja czasu pracy...

Lista obecności pracowników stanowi gotowy druk dziennej i miesięcznej ewidencji czasu poświęcanego aktywności zawodowej. Kierownik firmy, który zatru...https://www.procedurawfirmie.pl/wzory/Lista-obecnosci-pracownikow-druk

Program do rozliczania kilometrówki, ewidencja …

Program Menedżer Pojazdów PL+ : ewidencja przebiegu pojazdu, rozliczanie kilometrówki i zużycie paliwa. Terminy ubezpieczeń OC/AC samochodówwww.softwareprojekt.com.pl/oprogramowanie/kilometrowka-zuzycie-paliwa

Notatka służbowa ze zdarzenia wzór - Procedura w Firmie

Notatka służbowa ze zdarzenia wzór. Notatka służbowa jest dokumentem stosowanym w firmach, instytucjach i urzędach. Służy prawnemu udokumentowaniu bie...https://www.procedurawfirmie.pl/wzory/Notatka-sluzbowa-ze-zdarzenia

Dni ustawowo wolne od pracy w 2017 roku. Kiedy …

Niedziele i święta są jedynymi dniami, których czas trwania został określony ustawowo, a nie pozostawiony układowi wynikającemu z harmonogramów czasu pracy.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/997782,jak-obliczymy-wspolczynnik-urlopowy-w-2017-roku-i-kiedy-o...

Sprzedawca powinien ująć w swojej ewidencji rabat …

Przedsiębiorcy w celu zwiększenia udziału w rynku, wielkości sprzedaży, a w konsekwencji poziomu generowanych zysków, powinni dbać o rozwijanie stabilnych...podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/921664,rabat-cenowy-ewidencja-sprzedaz-towarow.html

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy "koszty uzyskania przychodu": 05.03 Zaniżone koszty uzyskania przychodu w PIT-11. Podatnik nie musi stosować kosztów uzyskania...www.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=koszty+uzyskania+przychodu

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy "podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiebiorców": 03.09 Kontrowersyjny pomysł zniesienia...www.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=podstawa+naliczania+sk%C5%82adek+na+ubezpieczenia+spo%C5%...

Ranking najlepszych programów wspierających …

Dynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak...www.administrator24.info/artykul/id4016,ranking-najlepszych-programow-wspierajacych-zarzadzanie...

Urlop okolicznościowy powinien się pokrywać z datą...

Warto przy tym zauważyć, że problematyka zbliżona zakresowo do opisanej wyżej była przedmiotem rozważań w piśmie z 7 marca 2012 r. departamentu prawa pracy...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1039709,urlop-okolicznosciowy-data-zdarzenia.h...

Odchodzący z KAS bez kodeksowych przywilejów, ale i...

Przed wygaśnięciem stosunku pracy nie skorzystają z uprawnień przysługujących w okresie wypowiedzenia. Z kolei pracodawca nie zmusi ich do pójścia na urlop...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1055607,wygasniecie-umow-w-kas-bez-przywilejow...