Masz pytanie?

Czas pracy kierowcy - Tachospeed - oprogramowanie dla firm...

Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.tachospeed.pl/

Grafik pracy 2016 - generator - Procedura w Firmie

gotowy wzór / szablon dokumentu - Grafik pracy. Dokument zdalny grafiku godzin czasu pracy to aktywne narzędzie, stanowiące formularz grafiku pracy.www.procedurawfirmie.pl/wzory/Grafik-pracy-generator

Czas pracy dyrektora szkoły - pensum, zadania, obowiązki

Sprawdź, w jaki sposób uregulowany w przepisach jest czas pracy dyrektora szkoły - zadania dyrektora szkoły, ewidencja czasu pracy dyrektora szkoły.www.portaloswiatowy.pl/porady/czas-pracy-dyrektora-szkoly-270355

Wniosek / podanie o zmianę godzin pracy na wniosek...

gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o zmianę godzin pracy na wniosek pracownika to wniosek o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy na …www.procedurawfirmie.pl/wzory/Wniosek-podanie-o-zmiane-godzin-pracy

Karta przychodów pracownika (ewidencja wynagrodzeń...

Pracodawca zobligowany jest do założenia i prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika imiennej karty (listy) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych...www.ekspertbeck.pl/karta-przychodow-pracownika-ewidencja-wynagrodzen-pracownika-wzor/

Uśrednianie godzin pracy nauczycieli w klasach maturalnych

Kadry w oświacie. Stosunek pracy nauczycieli; Stosunek pracy pracowników niepedagogicznych; Dokumentacja kadrowa w oświacie; Stanowiska kierownicze w …www.portaloswiatowy.pl/porady/usrednianie-godzin-pracy-nauczycieli-w-klasach-maturalnych-237167

Lista obecności - wzór | EkspertBeck.pl

Lista obecności jest jedną z form potwierdzenia przez pracowników przybycia i obecności w pracy. Przepisy kodeksu pracy pozostawiają pracodawcy w tym zakresie...www.ekspertbeck.pl/lista-obecnosci-wzor/

Kadrywpraktyce.pl: Kadry w praktyce - portal prawa pracy

NAJNOWSZE. Podróż służbowa i oddelegowanie – jakie są różnice; Wypadek przy pracy – co powinien zrobić pracodawca; Weksel i kary umowne dla pracownika...www.kadrywpraktyce.pl/

Równoważny system czasu pracy - przykład rozliczenia czasu...

Wszystko o równoważnym systemie czasu pracy. Sposoby ustalania rozkładu czasu pracy, obliczanie nadgodzin itp.www.kadrywpraktyce.pl/rownowazny-system-czasu-pracy-przyklad-rozliczenia-czasu-pracy-z-nadgodzi...

CEIDG - jak otworzyć firmę, jak rozpocząć biznes...

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej... UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...prod.ceidg.gov.pl/