Masz pytanie?

edruki

Dostępne edruki Wszystkie edruki dostępne w systemie zostały uszeregowane w odpowiednie kategorie tematyczne - lista tematyczna dostępna jest każdorazowo w...edruki.pl/

Wykorzystywanie prywatnego samochodu w działalności...

Stawka za jeden kilometr przebiegu pojazdu, zgodnie z art. 23 ust. 4 jest stawką określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio pojemność...www.doradca-podatkowy.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=251:wykorzyst...

Co należy wiedzieć o ewidencji przebiegu pojazdu? - Gazeta...

W zasadzie trudno byłoby znaleźć przedsiębiorcę, który nie zetknął się przy wykonywaniu działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu na...www.pit.pl/co-nalezy-wiedziec-o-ewidencji-przebiegu-pojazdu--gazeta-podatkowa-14701/

e-PODATNIK :: WSZYSTKIE ARTYKUŁY ZA DARMO :: Doradca...

Prawo w obronie podatnika i przedsiębiorcy - portal dla właścicieli firm, przedsiębiorców, osób prowadzcych działalność gospodarcz, doradców podatkowych...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/344/Koszty_eksploatacyjne_wynajmowanego_samochodu_o...

Skutki używania samochodu prywatnego do celów służbowych...

Po pierwsze - umowa powinna określać, jakiego pojazdu będzie używał pracownik, wraz z podaniem pojemności skokowej silnika (dla celów określenia wysokości...kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/skladniki_wynagrodzenia/59323,Skutki-uzywania-samochodu-pryw...

Jak ewidencjonować przebieg pojazdu w podatkowej księdze...

Jak ewidencjonować przebieg pojazdu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Przedsiębiorcy często wykorzystują na potrzeby działalności gospodarczej...ksiegowosc.infor.pl/podatki/kpir/naczestsze-problemy/258257,2,Jak-ewidencjonowac-przebieg-pojaz...

szkolenia Delegacje krajowe i zagraniczne - InfoBizTech

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, praktyka stosowania, wyjaśnienia organów podatkowych. W przepisach ogólnych prawa pracy nie ma definicji podróży...www.infobiztech.pl/szkolenia-krajowe-i-zagraniczne-podroze-sluzbowe.html

Program do delegacji online - Delegowany.pl

Program do delegacji, wnioski urlopowe, listy obecności, wnioski zakupowe, ewidencja przebiegu pojazdów, kalkulator diet krajowych i zagranicznych i wiele innych...delegowany.pl/

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe pracownika - Strona 2...

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe pracownika. Zbliża się czas letni, kiedy to pracownicy częściej korzystają z należnych im urlopów. W jaki sposób...ksiegowosc.infor.pl/raport-dnia/120192,2,Jak-obliczyc-wynagrodzenie-urlopowe-pracownika.html

Podatek dochodowy od osób prawnych - Sciaga.pl

Osoby objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych to jak wynika z samego tytułu opodatkowania osoby a ponadto jednostki nie posiadające osobowości prawnejsciaga.pl/tekst/51602-52-podatek_dochodowy_od_osob_prawnych