Masz pytanie?

www.biuroac.pl

Ewidencja przebiegu pojazdu Pieczęć firmy Numer rejestracyjny pojazdu: Używający pojazd (pracownik / właściciel) Pojemność silnika: Nazwisko i imię:www.biuroac.pl/do_pobrania/ewidencja_przebiegu_pojazdu.xls

www.piwdp.pl

Ew. przeb. poj. Oznaczenie przedsiębiorcy (pieczęć firmowa) Nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazd (pracownika/właściciela)*www.piwdp.pl/pliki/druki/badanie/Ewidencja_przebiegu_pojazdu-wzor.xls

Wykaz materiałów budowlanych do VZM

Alfabetyczny wykaz materiałów budowlanych - 10.000 materiałów odliczanych i nieodliczanych we wniosku VZM-1. Aktualna cena 1 m2 powierzchni do wniosku VZM-1www.pit.republika.pl/info.htm

Kalkulator amortyzacji liniowej i degresywnej - Poradnik...

Sprawdź Kalkulator amortyzacji. Wylicz odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych. Porównaj metody amortyzacji liniową i degresywnąhttps://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kalkulator-amortyzacji

mojaSymfonia.pl Portal użytkowników Systemu …

Zmiany wprowadzone w wersji 2006b. 1. Rozszerzenie obsługi wyliczania deklaracji umożliwiające pobieranie danych z deklaracji obliczonej za poprzedni okres.www.mojasymfonia.pl/index.php?id=168&idi=0