Masz pytanie?

Ewidencja przychodów - wzór - Księgowość - VAT.pl

Suma przychodów od początku miesiąca...... * Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego...www.vat.pl/ewidencja-przychodow--wzor--ksiegowosc-9246/

Ewidencja wyposażenia - wzór - Księgowość - VAT.pl

Numer wpisu (LP) Data nabycia. Numer faktury lub rachunku. Nazwa wyposażenia. Cena zakupu lub koszt wytworzenia. Numer pozycji wpisu kosztu nabycia wyposażenia w...www.vat.pl/ewidencja-wyposazenia--wzor--ksiegowosc-9269/

edruki

Dostępne edruki Wszystkie edruki dostępne w systemie zostały uszeregowane w odpowiednie kategorie tematyczne - lista tematyczna dostępna jest każdorazowo w...edruki.pl/

Kurs księgowości - od podstaw - polbi.pl

Kursy księgowości. Kursy dla księgowych - rachunkowość. Certyfikowane szkolenia w Warszawie. Księgowość, szkolenie od podstaw. Samodzielny księgowy.www.polbi.pl/pl/kurs/1267/Kurs-ksiegowosci---od-podstaw

Księga przychodów - KPIR - zasady księgowości

Księga przychodów (KPIR): Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych daje podatnikom prowadzących kpir po dwie metody rozliczania: przychodów…www.pit.pl/kpir/

Ewidencja przebiegu pojazdu do VAT - wzór z …

Ewidencja przebiegu pojazdu - kilometrówka VAT 2014. Wzór z omówieniem. Pobierz druk w formacie pdf lub doc.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nowa-ewidencja-przebiegu-pojazdu-kilometrowka-vat-2014-wzor-...

Biuro rachunkowe Kraków - karta przychodów …

Biuro rachunkowe Kraków - karta przychodów pracownika.... Promocja 2008: 03.2008: Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie...www.e-ksiegowosc.com/law/karta_przychodow_pracownika.html

Co powinna zawierać ewidencja środków... - e-PODATNIK

Należy zaznaczyć, iż podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie prowadzą ww. ewidencji, lecz zobowiązani są do prowadzenia...www.e-podatnik.pl/artykul/poradnik_malej_firmy/12691/Co_powinna_zawierac_ewidencja_srodkow_trwa...

Wybierz wzór sprawozdania finansowego - …

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok musi być sporządzone według zasad określonych bezpośrednio w ustawie o rachunkowości. Możliwe wzory są dwa – organizacja...poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1443371.html

Faktura VAT - wzór - Procedura w Firmie

Faktura VAT - dokument sprzedaży, rodzaj rachunku zawierającego szczegółowe dane o transakcji. Darmowy wzór druku faktura VAT - druk Excel. Ten niewie...https://www.procedurawfirmie.pl/wzory/Faktura-VAT