Masz pytanie?

Ewidencja przychodów - wzór - Księgowość - VAT.pl

Suma przychodów od początku miesiąca...... * Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego...www.vat.pl/ewidencja-przychodow--wzor--ksiegowosc-9246/

Ewidencja wyposażenia - wzór - Księgowość - VAT.pl

Numer wpisu (LP) Data nabycia. Numer faktury lub rachunku. Nazwa wyposażenia. Cena zakupu lub koszt wytworzenia. Numer pozycji wpisu kosztu nabycia wyposażenia w...www.vat.pl/ewidencja-wyposazenia--wzor--ksiegowosc-9269/

Ewidencja środków trwałych a obowiązek jej …

Ewidencja środków trwałych obejmuje rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością. Przeczytaj i dowiedz się, kiedy należy ją prowadzić.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ewidencja-srodkow-trwalych

Madar KPR - książka przychodów i rozchodów

oprogramowanie dla firm firmy małych i średnich ewidencja VAT, wynagrodzenia i amortyzacja, program do prowadzenia podatkowej książki przychodów...www.madar.com.pl/programy/rkpr.htm

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów... - …

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek...ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ewidencja-ksiegowa/737324,Uproszczona-ewidencja-przychodow-i-k...

Strona 2 - Ewidencja środków trwałych a obowiązek jej...

Strona 2 - Ewidencja środków trwałych obejmuje rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością. Przeczytaj i dowiedz się, kiedy należy ją...https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ewidencja-srodkow-trwalych/2

Księga przychodów - KPIR - zasady księgowości

Księga przychodów (KPIR): Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych daje podatnikom prowadzących kpir po dwie metody rozliczania: przychodów…www.pit.pl/kpir/

Ewidencja środków trwałych - co zawiera, jak tworzyć - …

Ewidencja środków trwałych. co powinna zawierać ewidencja środków trwałych? W jaki sposób ją tworzyć? Zarejestruj się na InFakt i prowadź EŚT online!https://www.infakt.pl/ewidencja-srodkow-trwalych

Jakie zmiany w księgowości dla NGO w 2017 roku?

Pod koniec roku 2016 znowelizowano ustawę o rachunkowości. To oznacza – po raz kolejny – zmiany dla organizacji pozarządowych w prowadzeniu księgowości.poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2010777.html

Nowelizacja rachunkowości. Organizacje mają swój wzór...

W ustawie o rachunkowości, zmienionej nowelizacją z 15 grudnia 2016 r., pojawia się nowy wzór sprawozdania finansowego [ZAŁĄCZNIK 6]. To wzór dedykowany...poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2012327.html