Masz pytanie?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - KPiR program...

Księga przychodów i rozchodów, ryczałt i najem w programie R2księga. Książka przychodów prowadzona elektronicznie.www.reset2.pl/oferta/standard/r2ksiega

Serwis ZUS - Okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym...

Informacje, komunikaty, Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu, Okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1100

OsobyPrawne.pl - ZUS i podatki: Zatrudnienie: Menadżer

Co do zasady kontrakt menadżerski stanowi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych działalność wykonywaną osobiście. Skutkuje on niskimi kosztami...www.osobyprawne.pl/menadzer/zatrudnienie/zus_i_podatki/

Ryczałt ewidencjonowany – poradnik.wfirma.pl

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest najprostszą formą rozliczania podatku dochodowego. Podatek ryczałtowy - stawki 2014.poradnik.wfirma.pl/-ryczalt-ewidencjonowany

Moment rozpoznania przychodu w związku z wystawianymi...

Pisma i wyjaśnienia Ministerstwa Finansówe, izb i urzędów skarbowych - serwis tematyczny www.podatki.biz - Moment rozpoznania przychodu w związku z …www.podatki.biz/artykuly/moment-rozpoznania-przychodu-w-zwiazku-z-wystawianymi-fakturami-korygu...

Ryczałt ewidencjonowany - Zasady opodatkowania - PIT.pl

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowana, w której decydującą rolę odgrywa przychód. Podatnik, który wybierze rozliczenie ryczałtem …www.pit.pl/ryczalt_ewidencjonowany_zasady_opodatkowania_9070.php