Masz pytanie?

edruki

Dostępne edruki Wszystkie edruki dostępne w systemie zostały uszeregowane w odpowiednie kategorie tematyczne - lista tematyczna dostępna jest każdorazowo w...edruki.pl/

Tylko fakturą korygującą zmienisz nabywcę na fakturze

Pomyłki formalne na fakturze dotyczące danych nabywcy można zgodnie z przepisami poprawiać w dwojaki sposób: notą bądź fakturą korygującą.poradnik.wfirma.pl/-tylko-faktura-korygujaca-zmienisz-nabywce-na-fakturze

Portal Finansowo-Księgowy – serwis dla księgowych...

Ustawa o rachunkowości przewiduje dwa warianty rachunku zysków i strat: porównawczy i kalkulacyjny. Wybór zależy od przyjętych zasad ewidencji kosztów...www.portalfk.pl/?registr=g10

faktura zaliczkowa - Tematy w eGospodarka.pl

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku? 12:48 09.02.2015... wcale nie musi tak być; jedna faktura zaliczkowa może dokumentować kilka zaliczek...www.egospodarka.pl/tematy/faktura-zaliczkowa

Jak wypełnić zwrot vatu za materiały budowlane.

Wpisany przez Administrator wtorek, 01 marca 2011 17:30 Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 30 kwietnia 2004 r , wzrosła stawka VAT na...www.samwypisz.pl/kategoria-przeglad/99-jwzvzmb