Masz pytanie?

Akt prawa miejscowego, akt prawa wewnętrznego - definicja...

Akty prawa miejscowego są to uchwały wydawane przez organy samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej, obowiązujące na obszarze …eszkola.pl/wos/akty-prawa-miejscowego-akty-prawa-wewnetrznego-6378.html