Masz pytanie?

Przejście demograficzne - MojaSocjologia.plMojaSocjologia.pl

Trzecia faza cyklu demograficznego charakteryzuje się niskimi współczynnikami urodzeń i zgonów. Liczba ludności nie ulega w niej większym zmianom, jest to faza...www.mojasocjologia.pl/przejscie-demograficzne/

Test z geografii - Demografia 1 - GEGRA.PL

Każde pytanie może mieć wiele poprawnych odpowiedzi. Aby wypełnić test prawidłowo musisz zaznaczyć je wszystkie. Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź...gegra.pl/liceum/Demografia-1/test/66/

Rodzaje i etapy urbanizacji - GEGRA.PL

Rodzaje i etapy urbanizacji. Urbanizacja-to rozwój miast, proces rozwoju miast: przemiany gospodarcze, ekonomiczne (zaznacza się to na wielu płaszczyznach).gegra.pl/liceum/Rodzaje-i-etapy-urbanizacji/notatka/186/

Konflikty zbrojne w Azji - przykłady, charakterystyka

Konflikty, do których dochodzi na terenie kontynentu azjatyckiego, w dużej mierze mają podłoże historyczne – szczególnie chodzi o przeszłość kolonialną.eszkola.pl/wos/konflikty-zbrojne-w-azji-6853.html

Podstawy programowe przedmiotu Geografia - Eduentuzjaści

Zestawy zadań przygotowane przez Instytut Badań Edukacyjnych z języka polskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii, które mogą być...bdp.ibe.edu.pl/bases/10

Linia brzegowa Azji - eSzkola.pl

Linia brzegowa Azji jest rozczłonkowana. Jej długość (łącznie z wyspami) wynosi ok. 38 tys. km. Oblewają ją morza będące częściami Oceanu Atlantyckiego...eszkola.pl/geografia/linia-brzegowa-azji-7907.html

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na...

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 11. Demografia 2 Wybierz trzy obszary, spośród zaznaczonych na mapie, które mają...www.geografia.lo4.poznan.pl/zadmat/11.demografia.fakultet11.12.pdf

ZMIANY GLOBALNE I GLOBALNE ZAGROŻENIA - zb.eco.pl

&Poniższe teksty stanowią tłumaczenie rozdz. 17 i 18 przygotowywanej do druku w jęz. angielskim i polskim książki pt. Complexed Theory of Biosphere and Faith of...www.zb.eco.pl/zb/123/globalne.htm

Adam Narkiewicz (anarkiewicz@wp - student.lodz.pl

Demografia to nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych... (fazy). Części... Wskaźnik obciążenia demograficznego (old...student.lodz.pl/cms/zalaczone_pliki/demografia%20-%20opracowanie.doc

Podstawa programowa 2010 - katecheza.episkopat.pl

Podstawa pro­gramowa kate­chezy Kościoła katolickiego w Polsce Dokument został przyjęty podczas 351. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w...www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/nauczanie-religii-w-szkole/dokumenty-koscielne/32-pod...