Masz pytanie?

Procesy urbanizacyjne - Geografia na 6-tke

Urbanizacja jest to zespół przemian ekonomicznych, społecznych, kulturowych i przestrzennych, prowadzących do rozwoju miast, aglomeracji miejskich i układówgeografia.na6.pl/procesy-urbanizacyjne

GENTRYFIKACJA JAKO EFEKT REWITALIZACJI. PRZYKŁAD …

Klasyczna gentryfikacja zwykle nie zachodzi z dnia na dzień. Charakteryzują ją kolejne fazy, w których następuje przejmowanie budynków przez nowych mieszkańców.www.urbanistyka.info/content/gentryfikacja-jako-efekt-rewitalizacji-przyk%C5%82ad-poznania

skad sie wziely rasy - Geografia na 6-tke

Człowiek wędrował do różnych części świata, gdzie musiał się przystosować do zastanych tam warunków klimatycznych rasy ludzkie są więc wynikiemgeografia.na6.pl/rasy

Analiza sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie...

Współcześnie w Polsce proces starzenia demograficznego jest nieznacznie zaawansowany na wsi (13,4% vs 13%), jednak narastanie (dynamika) starzenia się …www.czytelniamedyczna.pl/3106,analiza-sytuacji-epidemiologicznej-w-polsce-w-zakresie-glownych-p...