Masz pytanie?

Figury geometryczne - Matematyka

Figury geometryczne. Figura geometryczna to dowolny zbiór punktów z przestrzeni euklidesowej. Do podstawowych figur geometrycznych zaliczamy: punkt, prosta...www.math.edu.pl/figury-geometryczne

Figury geometryczne, Gimnazjum, Matematyka

Opracowanie tematów z Figury geometryczne, Gimnazjum, Matematyka... Krok po kroku rozwiązane wszystkie typy zadań wraz komentarzem na marginesie …matematyka.opracowania.pl/gimnazjum/figury_geometryczne/

Trójkąty jako figury geometryczne płaskie i ich...

Trójkąt jest wielokątem o trzech bokach Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180°. + + = 180°. Każdy bok trójkąta jest mniejszy od sumy...www.eioba.pl/a/3d/trojkaty-jako-figury-geometryczne-plaskie-i-ich-najwazniejsze-elementy

MegaMatma: Przekształcenia na płaszczyźnie wzory.

Wszystkie wzory dotyczące przekształceń na płaszczyźnie: przesunięcie o wektor, symetria środkowa i osiowa, obrót o kąt, jednokładność i powinowactwo...www.megamatma.pl/uczniowie/Wzory/geometria-analityczna/przeksztalcenia-na-plaszczyznie

Matematyka - plansze - pomoceszkolne.pl

Ścienna plansza szkolna do matematyki przedstawiająca podstawowe bryły obrotowe, graniastosłupy proste oraz ostrosłupy. W czytelny i przyjazny dla ucznia sposób...www.pomoceszkolne.pl/?p=productsList&iCategory=54

Odlotowe figury | Wrocławski Portal Matematyczny...

Już Archimedes potrafił obliczyć pole odcinka paraboli. Archimedes nie rachował, jego rozumowanie było geometryczne. Tu pokażemy, jak rachunek algebraiczny...www.matematyka.wroc.pl/mat-swiat/odlotowe-figury

Trójkąt rozwartokątny

Figury geometryczne - trójkąt rozwartokątny... Trójkąt rozwartokątny. Trójkąt, w którym jeden z kątów wewnętrznych jest rozwarty nazywamy trójkątem...www.math.edu.pl/trojkat-rozwartokatny

Wzory semestralnych ocen opisowych w klasach I - III

Ocena opisowa to czasem trudne wyzwanie dla nauczyciela, szczególnie młodego stażem. Dla ułatwienia pracy „niewtajemniczonym” przedstawiam wzory ocen, jakie...www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5803

Wzory skróconego mnożenia

Opracowanie Wzory skróconego mnożenia, Wyrażenia algebraiczne, Gimnazjum, Matematykamatematyka.opracowania.pl/gimnazjum/wzory_skr%C3%B3conego_mno%C5%BCenia/

Propozycja planu pracy w zakresie rewalidacji...

Nie zawsze rozpoznaje figury geometryczne, nie potrafi ich dokładnie kreślić. Zalecenia do dalszej pracy:... odtwarzać proste, wcześniej demonstrowane wzory,www.womkat.edu.pl/files/kwartalnik/20/Urszula_Strzelczyk.doc