Masz pytanie?

Figury geometryczne - Matematyka

Geometria - figury geometryczne i ich własności.... Figura geometryczna to dowolny zbiór punktów z przestrzeni euklidesowej.www.math.edu.pl/figury-geometryczne

Matematyka wzory: Figury, bryły- wzory - FIZYKA HISTORIA...

Pobierz aplikację z Google Play. Aplikacja zawiera wzory figur i brył geometrycznych. Po wprowadzeniu podstawowych parametrów figury lub bryły geometrycznej...epomoce.pl/ladustronekomorek.php?parametr1=inne&parametr2=4

MegaMatma: Podstawowe figury geometryczne. Punkt, prosta...

Podstawową figurą geometryczną jest punkt. Oznaczamy go kropką i podpisujemy wielkimi literami alfabetu. Prosta jest figurą geometryczną złożoną z...www.megamatma.pl/uczniowie/powtorka-z-podstawowki/proste-i-odcinki/podstawowe-figury-geometrycz...

Trójkąty jako figury geometryczne płaskie i ich...

Trójkąt jest wielokątem o trzech bokach Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180°. + + = 180°. Każdy bok trójkąta jest mniejszy od sumy...www.eioba.pl/a/3d/trojkaty-jako-figury-geometryczne-plaskie-i-ich-najwazniejsze-elementy

Planimetria - rodzaje kątów, punkt, prosta, półprosta...

Figura Figurą nazywamy zbiór punktów opisany przez pewne warunki sformułowane przy użyciu pojęć linii prostej, płaszczyzny, uporządkowania i odległości.www.matematyka.pl/page.php?p=kompendium-planimetria

Trójkąt wzory. - MegaMatma: Matematyka - Nie nauczymy...

Najważniejsze wzory dotyczące trójkątów. Kąty w trójkącie, twierdzenie Pitagorasa, twierdzenie sinusów, cosinusów i inne - wszystko to wytłumaczy Ci MegaMatma.www.megamatma.pl/uczniowie/Wzory/planimetria-wzory/trojkaty

Ułoz wierszyk o dowolnej figurze geometrycznej np.kwadr...

KWADRAT: Kwadrat to dziwna figura,Bo nie wiadomo, gdzie dół a gdzie góra.Do góry głową, czy na dół głową,zawsze wygląda jednakowo.Ma równe kąty, ma...zadane.pl/zadanie/1803346

Zeszyt ćwiczeń matematyka 4 figury geometryczne cw 3 st...

Zadane.pl to platforma social learningowa dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym. Dołącz do nas i ucz się w grupie.zadane.pl/zadanie/1916705

Figura posiadająca oś i nie posiadająca środka...

Zbuduj figurę posiadającą oś symetrii i nie posiadającą środka symetrii. Wskaż tę oś. Nie wiem o co chodzi w tym zadaniu. Czy słowo zbuduj znaczy, że...www.matematyka.pl/39071.htm

Matura - artykuły - Zmiany dotyczące egzaminu...

2. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: Poziom podstawowy. Poziom rozszerzony . Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony. 1) posługuje się wzorami skróconego mnożenia...www.pl.edu.pl/artykuly/zmiany-egzamin-maturalny