Masz pytanie?

Figury geometryczne - Matematyka

Geometria - figury geometryczne i ich własności.... Figura geometryczna to dowolny zbiór punktów z przestrzeni euklidesowej.www.math.edu.pl/figury-geometryczne

Matematyka wzory: Figury, bryły- wzory - FIZYKA HISTORIA...

Pobierz aplikację z Google Play. Aplikacja zawiera wzory figur i brył geometrycznych. Po wprowadzeniu podstawowych parametrów figury lub bryły geometrycznej...www.epomoce.pl/ladustronekomorek.php?parametr1=inne&parametr2=4

Wzory figur przestrzennych - stereometria

figury przestrzenne, prostopadłościan, ostrosłup, sześcian, koło, stożek, walecwww.pierwiastek.pl/stereometria.html

PAPIEROWE ZABAWY GEOMETRYCZNE - Krakowskie MĹ...

2.2. FIGURY GEOMETRYCZNE Figury geometryczne na płaszczyźnie noszfigur płaskichą nazw, ę w przestrzeni trójwymiarowej brył geometrycznych.www.towarzystwo.edu.pl/dokument/papier_zabawy.pdf

MegaMatma: Ciąg geometryczny, wzory na n-ty wyraz ciągu...

Wzór ogólny ciągu geometrycznego. Procent składany, a ciąg geometryczny. N-ty wyraz ciągu, suma wyrazów ciągu. Monotoniczność ciągów w zadaniach.www.megamatma.pl/uczniowie/szkola-srednia/ciagi/ciag-geometryczny-wzory

Wychowanie Przedszkolne » Figury geometryczne płaskie i...

Być może zaintresują Cię również te materiały: W królestwie figur i liczb; Deszcz głowy zrasza, do tańca nas zaprasza – scenariusz zajęć dla dzieci 5...www.wychowanieprzedszkolne.pl/figury-geometryczne-plaskie-i-przestrzenne-scenariusze-zajec/

MegaMatma: Ciąg dany wzorem ogólnym. Wyznaczanie...

Wzór ogólny ciągu i wzór rekurencyjny. Zobacz różnicę i przetestuj w zadaniach. Ciąg rosnący i malejący, przykłady ciągów stałych. wykresy wzory i...www.megamatma.pl/uczniowie/szkola-srednia/ciagi/wzor-ogolny-ciagu-wyrazy-ciagu

Wzory matematyczne

wzory matematyczne, wzory z matematyki, matematyka wzory, wzory matematykawww.pierwiastek.pl/wzory-matematyczne.html

Planimetria - rodzaje kątów, punkt, prosta, półprosta...

Figura Figurą nazywamy zbiór punktów opisany przez pewne warunki sformułowane przy użyciu pojęć linii prostej, płaszczyzny, uporządkowania i odległości.www.matematyka.pl/page.php?p=kompendium-planimetria

Podobieństwo figur | Geometria prosta jak nigdy dotąd

O figurach podobnych mówimy, gdy mamy do czynienia z figurami o tych samych kształtach lecz innych wielkościach. Figury podobne to więc wszystkie okręgi, kule...www.wielokat.pl/podobienstwo-figur/