Masz pytanie?

Figury geometryczne - Matematyka

Geometria - figury geometryczne i ich własności.... Figura geometryczna to dowolny zbiór punktów z przestrzeni euklidesowej.www.math.edu.pl/figury-geometryczne

Figury geometryczne - matematyka gimnazjum - geometria

Dwie półproste, które wychodzą z jednego wierzchołka tworzą kąt. Półproste te nazywamy ramionami kąta. Miary kątów podajemy w stopniach (°).portalmatematyczny.pl/figury-geometyczne

MegaMatma: Podstawowe figury geometryczne. Punkt, prosta...

Podstawową figurą geometryczną jest punkt. Oznaczamy go kropką i podpisujemy wielkimi literami alfabetu. Prosta jest figurą geometryczną złożoną z...www.megamatma.pl/uczniowie/powtorka-z-podstawowki/proste-i-odcinki/podstawowe-figury-geometrycz...

Trójkąty jako figury geometryczne płaskie i ich...

Trójkąt jest wielokątem o trzech bokach Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180°. + + = 180°. Każdy bok trójkąta jest mniejszy od sumy...www.eioba.pl/a/3d/trojkaty-jako-figury-geometryczne-plaskie-i-ich-najwazniejsze-elementy

Obrazki z figur geometrycznych - Figury geometryczne...

Obrazki z figur geometrycznych • Figury geometryczne • pliki użytkownika bernaska przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • figure3.jpg, figure1.gifchomikuj.pl/bernaska/Dokumenty/Figury+geometryczne/Obrazki+z+figur+geometrycznych

MegaMatma: Ciąg dany wzorem ogólnym. Wyznaczanie...

Wzór ogólny ciągu i wzór rekurencyjny. Zobacz różnicę i przetestuj w zadaniach. Ciąg rosnący i malejący, przykłady ciągów stałych. wykresy wzory i...www.megamatma.pl/uczniowie/szkola-srednia/ciagi/wzor-ogolny-ciagu-wyrazy-ciagu

Miał ktoś sprawdzian z matematyki z działu figury...

Figura Figurą nazywamy zbiór punktów opisany przez pewne warunki sformułowane przy użyciu pojęć linii prostej, płaszczyzny, uporządkowania i odległości.zapytaj.onet.pl/Category/006,003/2,2299791,Mial_ktos_sprawdzian_z_matematyki_z_dzialu_figury_ge...

Figury przystające | Geometria prosta jak nigdy dotąd

Figurami przystającymi nazywmy wszystkie figury, które mają taką samą liczbą boków, o takiej samej długości oraz kąty międzi tymi bokami mają takie same...www.wielokat.pl/figury-przystajace/

Podobieństwo figur | Geometria prosta jak nigdy dotąd

O figurach podobnych mówimy, gdy mamy do czynienia z figurami o tych samych kształtach lecz innych wielkościach. Figury podobne to więc wszystkie okręgi, kule...www.wielokat.pl/podobienstwo-figur/

Pola i obwody figur płaskich - Strona domowa Marii Pawelec

Rozetnijcie otrzymane kwadraty wzdłuż przekątnych. Z otrzymanych trójkątów ułóżcie inne znane wam figury geometryczne tak, aby nowa figura składała się z...majapawelec.republika.pl/texty/POLA_I_OBWODY.htm