Masz pytanie?

BazyWiedzy.COM - matematyka, chemia, fizyka - wzory i...

Materiały do nauki matematyki, chemii i fizyki. Wzory i zadania. Pomoc w rozwiązywaniu zadań.bazywiedzy.com/

Sprawdzian nr 1 (wersja A) Wykonujemy pomiary

wiat zyki © Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j. ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, tel. +48 12 623 25 00, faks +48 12 623 25 24szkolaporonin.pl/files/fizyka/egzamin2.pdf

Foton. Promieniowanie elektromagnetyczne - zadanie nr …

Oblicz energię fotonu o długości fali λ = 800 nm (bliska podczerwień). Wyraź ją w dżulach oraz elektronowoltach. Stała Plancka jest znana i wynosi h =...efizyka.net.pl/foton-promieniowanie-elektromagnetyczne-zadanie-nr-2_17028

Biologia, Chemia, Fizyka, Matematyka - …

Zajęcia na kursie prowadzone są przez doświadczonych nauczy­cieli, zajmu­jących się od wielu lat przy­go­to­wy­wa­niem młodzieży do egza­mi­nów...www.kurs.bodp.wum.edu.pl/