Masz pytanie?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - PTSR O/Olsztyn

Orzekanie o uprawnieniach. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: 1) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 …www.ptsr.olsztyn.pl/wane-informacje/orzeczenie-o-stopniu-niepenosprawnoci

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/powiatowy-zespol-orzekania-o-niepelnosprawnosci

Orzeczenie o niepełnosprawności narzuca obowiązki i daje...

Chodzi tu też o koszty dodatkowych badań, których wykonanie będzie niezbędne do uzyskania zaświadczenia o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy.www.rp.pl/artykul/761873-Orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-narzuca-obowiazki-i-daje-uprawnienia.h...

Powiat Zduńskowolski Powiatowy Zespół ds. Orzekania o...

Powiatowy Zespół wydaje orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16. roku życia, stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16...www.powiatzdunskowolski.pl/strona-295-wydzialy_starostwa_powiatowego_w.html

Agencja Zatrudnienia, projekt "Agencja Zatrudnienia...

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych. Praca w Lublinie i okolicach. Kursy, szkolenia edukacja. Lublin Pomoc w poszukiwaniu pracy. Praca dla niepełnosprawnych...www.praca.ffm.pl/index.php?mod=11&p=3&srw=1&text=050506lr&miesiac=-103

Niepełnosprawni prawo -Ustawa o rehabilitacji (...), tekst...

Ustawa o rehabilitacji (...), tekst jednolity. 2009.01.01 zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1652 . Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i...www.ipon.pl/prawo/prawo_art.php?id=50

Orzekanie stopnia niepełnosprawności u osób powyżej 16...

Jak uzyskać orzeczenie? W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności wraz z...www.mops.katowice.pl/node/234

Forum OSKKO

TWORZENIE DOKUMENTÓW. Nie znalazłeś formularza na naszej stronie? To nie problem! Poinformuj nas o tym.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=35178

Rafalska i Uścińska o nowym systemie orzekania o...

Zamiast orzekania o niepełnosprawności, należałoby orzec o tym, co człowiek jeszcze może robić - uważa prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Jej zdaniem...www.rp.pl/Niepelnosprawni/303159982-Rafalska-i-Uscinska-o-nowym-systemie-orzekania-o-niepelnosp...

Dz.U.2016.2046 - Akt prawny - abc.com.pl

1) posiadaniu orzeczenia o niezdolności do pracy, jego rodzaju i okresie, na jaki zostało wydane - gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2016-2046