Masz pytanie?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - PTSR O…

Orzekanie o uprawnieniach. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: 1) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 …www.ptsr.olsztyn.pl/wane-informacje/orzeczenie-o-stopniu-niepenosprawnoci

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o...

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – WN-D obowiązującego od 01.01.2009 r. do 20...www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/objasnienia-i-opracowan/921,Pytania-i-odpowiedzi-z-z...

Orzekanie stopnia niepełnosprawności u osób powyżej …

Jak uzyskać orzeczenie? W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności wraz z...www.mops.katowice.pl/node/234

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób …

więcej o Konkurs „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” – wyniki oceny merytorycznej wnioskówwww.pfron.org.pl/

Częściowa a całkowita niezdolność do pracy i ich...

Jak i gdzie starać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Do czego takie zaświadczenie uprawnia? O stopniu niepełnosprawności (znacznym, …praca.gazetaprawna.pl/artykuly/922646,czesciowa-i-calkowita-niezdolnosc-do-pracy-konsekwencje-d...

Dofinansowanie PFRON do pensji pracowników. Krok po …

Każda firma może otrzymać dofinansowanie do wypłaconej pensji pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wnioskowanie odbywa się zdalnie i łatwo się …praca.gazetaprawna.pl/artykuly/921494,pfron-dofinansowanie-do-wynagrodzenia.html

Korzystaj ze swoich uprawnień - bpo.warszawa.pl

Ważne! Gdy zamierzamy podjąć pracę lub już pracujemy, powinniśmy powiadomić o tym ZUS. W takim zawiadomieniu należy określić, jaka będzie wysokość...www.bpo.warszawa.pl/poradnik/swojeUprawnienia.html

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług...www.mops.katowice.pl/node/45

Dz.U.2016.2046 - Akt prawny - abc.com.pl

1) posiadaniu orzeczenia o niezdolności do pracy, jego rodzaju i okresie, na jaki zostało wydane - gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2016-2046

Serwis porad prawnych - prawo-porady.pl

Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór. Wzór wniosku o przymusową hospitalizację psychiatryczną składany na podstawie art. 29 ustawy dnia 19...prawo-porady.pl/wzory.html