Masz pytanie?

Powrót do zwolnienia z VAT w trakcie roku …

Sprawdź, czy powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy w trakcie trwania roku podatkowego oraz jakie należy spełnić warunki? Odpowiedź w naszym artykule!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-powrot-do-zwolnienia-z-vat-w-trakcie-roku

O e-ZLA - Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) - ZUS

Koordynacja w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych - do 31 kwietnia 2010 r.www.zus.pl/eZLA/

Powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT - komu …

Chcesz powrócić do zwolnienia z VAT? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy i dla kogo możliwy jest powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-powrot-do-zwolnienia-podmiotowego-z-vat

Abonament RTV | rtv.poczta-polska.pl

Spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej (Bank Pocztowy i Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) oraz usług logistycznych.rtv.poczta-polska.pl/

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - Karta …

Czy wobec tego należy rozumieć, że z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na podstawie umowy na czas nieokreślony można rozwiązać stosunek pracy na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b Kodeksu pracy ?kartanauczycielablog.pl/rozwiazanie-stosunku-pracy-z-nauczycielem/

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy - Renty z...

Koordynacja w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych - do 31 kwietnia 2010 r.www.zus.pl/wniosek-o-rente-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy

Logowanie do systemu SL2014

Wersja: 2.13.r0 (2018-04-11 17:13) APP01: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013https://sl2014.gov.pl/

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze …

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

Podatek - rozliczenie i zwrot podatku z Norwegii | Polska...

NORLINK pomoże Ci uzyskać zwrot i rozliczenie podatku z Norwegii! Pracujesz w Norwegii? Jeśli chodzi o podatek, wybierz lidera wśród biur Polska – Norwegianorlink.pl/

Czarna Magia, czyli jak wypełnić ZUS Z-15 wersja 2016

Druk Z-15 musi wypełnić każdy rodzic, który otrzymał zwolnienie lekarskie na chore dziecko, a jego zakład pracy zatrudnia poniżej 20 pracowników lub też rodzic jest samozatrudniony.www.babymanager.pl/czarna-magia-czyli-jak-wypelnic-zus-z-15-wersja-2016/