Masz pytanie?

Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Rozwoju

Fundusze Europejskie 2014-2020. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pomoc Publiczna Szkolenia - pomoc publiczna, szkolenia...

Pomoc publiczna w programach operacyjnych - RPO, POIG, POKL i POIŚ; Pomoc publiczna udzielana przez Powiatowe Urzędy Pracy; Pomoc publiczna udzielana …www.pomocpublicznaszkolenia.pl/

Dotacje unijne dla firm | Dofinansowanie dla firm - Abbeys

Dotacje dla firm na lata 2014-2020. Dotacje unijne, dofinansowanie dla firm to specjalizacja ABBEYS. Od 10 lat pozyskujemy dotacje unijne dla firm z funduszy …abbeys.com.pl/

Pomoc de minimis, definicja, jak obliczyć? - Dotacje.pl

Pomoc de minimis to wsparcie w wysokości 200 000 EUR brutto na 3 lata. Dla firm sektora drogowego to 100 000 EUR. Zobacz jak obliczyć pomoc de minimis w 2014-2020www.dotacje.pl/firmy/okreslenie-wysokosci-pomocy-de-minimis-w-przedsiebiorstwie/

O powiązaniach przedsiębiorstw (i ich wpływie na uzyskanie...

Omówienie zagadnienia powiązań przedsiębiorstw i jego wpływu na uzyskanie/utratę dofinansowania ze środków europejskich.www.kbrysiewicz.pl/o-powiazaniach-przedsiebiorstw-i-ich-wplywie-na-uzyskanieutrate-dofinansowan...

Dotacje unijne w 2016 - resulto.pl

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo kujawsko-pomorskie – harmonogram naborów w 2016 rokuwww.resulto.pl/dotacje-unijne-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie-harm...

Dotacje unijne w 2016 - harmonogram konkursów RPO...

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo świętokrzyskie – harmonogram naborów w 2016 rokuwww.resulto.pl/dotacje-unijne-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwo-swietokrzyskie-harmonog...

Definicja wypadku przy pracy - Bezpieczeństwo pracy...

Definicja wypadku przy pracy. Przepisy Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...www.infor.pl/prawo/praca/bezpieczenstwo-pracy/236496,Definicja-wypadku-przy-pracy.html

Umowa o podwykonawstwo - definicja - INFOR.PL

Umowa o podwykonawstwo - definicja. Umowa o podwykonawstwo to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty...samorzad.infor.pl/sektor/finanse/zamowienia_publiczne/680511,Umowa-o-podwykonawstwo-definicja.h...

Podróż służbowa - definicja - Czas pracy - Praca - Infor.pl

Podróż służbowa - definicja. Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. art. 775 § 1 Kodeksu pracy podróż służbowa rozumiana jest jako wykonywanie na...www.infor.pl/prawo/praca/czas-pracy/325447,Podroz-sluzbowa-definicja.html