Masz pytanie?

Sprawdzian "Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię...

1. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Procesy polegające na przemieszczaniu się zwietrzeliny w dół stoku pod wpływem siły ciężkości to…zadane.pl/zadanie/7299434

Sprawdziany i Testy dla Gimnazjum, Liceum i Podstawówki

Spis testów: Planeta Nowa 1: 1. Podstawy geografii 2. Ruchy Ziemi 3. Atmosfera i hydrosfera 4. Wnętrze Ziemi 5. Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemiwww.sprawdziany.org.pl/