Masz pytanie?

Witamy - Geoportal 2

Prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny.geoportal.gov.pl/

GEOPORTAL 2 - Strona główna

geoportal2 - mapa. Koncepcja geoportalu krajowego. Geoportale powiatowe - ziemskie. Geoportale miejskie. Artykuły. Udostępnianie danych geodezyjnych w Interneciewww.geoportal2.pl/www/index.php

Geoportal Powiatu Grodziskiego - Informacja ogólna

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Grodziskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt...grodzisk.geoportal2.pl/start.php

MPZP24.pl - Spis geoportali

MPZP24.pl - sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przed zakupem terenu, działki lub gruntu.mpzp24.pl/spis-geoportali

GEOPORTAL 2 - Informacja ogólna

Prezentowane w naszym Geoportalu dane graficzne i opisowe mają charakter jedynie poglądowy i nie mogą stanowić formalnej podstawy dla czynności administracyjnych...lubaczow.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+

GEOPORTAL 2 - Informacja ogólna

Prezentowane w naszym Geoportalu dane graficzne i opisowe mają charakter jedynie poglądowy i nie mogą stanowić formalnej podstawy dla czynności administracyjnych...wadowice.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+

Ortofotomapa - Geoportal 2

Geoportal prezentuje najbardziej aktualne dla danego obszaru ortofotomapy ze znajdujących się w centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.geoportal.gov.pl/dane/ortofotomapa

Mapa Polski - Geoportal - mapa polski, europy, świata...

Projekt GEOPORTAL.GOV.PL udostępnienia: 1. opracowania i dane geoprzestrzenne, w tym dane o charakterze katastralnym (zawierające informacje dotyczące geometrii...www.mapa.wortale.net/17-Mapa-Polski-Geoportal.html

Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Geoportal 2

Geoportal 2. Projekt GEOPORTAL 2 jest projektem współfinansowanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach 7 osi priorytetowej...www.gugik.gov.pl/projekty/geoportal-2

GEOPORTAL 2 - Informacja ogólna

Strona została przygotowana w technologii firmy GEOBID... Warstwy. Ortofotomapa: Granice administracyjne: Działki ewidencyjnespropczyce.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice1,granice2+