Masz pytanie?

Kalkulatory - eOnkologia.pl

Kalkulatory stanowią jedynie pomoc dla lekarzy i nie mogą być jedyną wytyczną postępowania w danej sytuacji klinicznej. W każdym przypadku osoba korzystająca...www.eonkologia.pl/Kalkulatory/GFR/

GFR - Współczynnik przesączania kłębuszkowego

Współczynnik przesączania kłębuszkowego (ang. glomerular filtration rate, GFR) – ilość osocza przefiltrowana w jednostce czasu przez kłębuszki nerkowe do...www.liczby.pl/kalkulatory/gfr-wspolczynnik-przesaczania-klebuszkowego

Kalkulator prędkości pobierania

Kalkulator pozwala obliczyć orientacyjny czas pobierania pliku o zadanej wielkości dla łącza o danych parametrach.www.liczby.pl/kalkulatory/kalkulator-predkosci-pobierania

Kalkulator eGFR

Wielkość filtracji kłębuszkowej (GFR) oceniano na podstawie uproszczonego wzoru MDRD: GFR (ml/min/1,73m2) = 186,3 x [stężenie kreatyniny (mg/dl)]-1,154 x [wiek...nerka.olsztyn.pl/kalkver5pl.html

Kalkulatory medyczne - eGastroenterologia.pl

Redaktor prowadzący: Dr n. med. Piotr Eder - Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im.www.egastroenterologia.pl/Kalkulatory

Nefrologia - Medycyna Praktyczna: Lekarze pacjentom

W klinice chirurgii ogólnej i transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie we wtorek rano rozpoczął się pierwszy w Polsce tzw. przeszczep...nefrologia.mp.pl/diagnostyka/gfr.html

GFR - Najczęściej wykonywane badania - Nefrologia...

Co to jest GFR? GFR oznacza wielkość przesączania kłębuszkowego; jest to skrót pochodzący od pierwszych liter terminu glomerular filtration rate.nefrologia.mp.pl/diagnostyka/show.html?id=51974

Czy wzory BIS1 i BIS2 do oszacowanie GFR znajdują...

Wnioski: Według autorów badania nowe wzory BIS1 i BIS2 powinny być stosowane do określania GFR u osób w wieku >70 lat z czynnością nerek upośledzoną w...www.mp.pl/oit/nerki/show.html?id=83035

Jak obliczać wskaźnik GFR — MDRD czy CKD... - Nefroedu.pl

Estimating GFR using the chronic kidney disease epidemiology collaboration (CKD-EPI) 2009 creatinine equation: the time for change is now. Inker LA, Levey ASwww.nefroedu.pl/dla_lekarzy/pismiennictwo3/nefrologia_kliniczna/jak_obliczac_wskaznik_gfr_mdrd_...

ISPL Krzysztof Bednarski

indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska choroby wewnĘtrzne krzysztof bednarski - regon 519535676, nip 739-120-78-77, 10-969 olsztyn ul. pszczÓŁki mai 19...www.nerka.olsztyn.pl/