Masz pytanie?

Gianlorenzo Bernini Dawid - opis, interpretacja i analiza...

Dawid (1624-32), Galleria Borghese, Rzym „Dawid” stał się jednym z pierwszych szeroko znanych i docenianych dzieł młodego Gianloeszkola.pl/jezyk-polski/dawid-678.html

Gianlorenzo Bernini Ekstaza św. Teresy - opis...

Ekstaza św. Teresy (1647-52)/ Kaplica Coronaro, Santa Maria della Vittoria, Rzym W latach 40-tych XVII wieku Gianlorenzo Berninieszkola.pl/jezyk-polski/ekstaza-sw-teresy-677.html

Sztuka manieryzmu i baroku. - Plastyka - Pozostałe - Bryk.pl

Sztuka baroku. Od czternastego wieku Włochy stanowiły kulturalne centrum Europy, to tutaj rodziły się nowe trendy, stąd płynęły wzory i inspiracje.www.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/plastyka/10256-sztuka_manieryzmu_i_baroku.html

KANON SZTUKI WORLDMUSEUM - HISTORIA SZTUKI TYLKO …

Zbiór ilustracji do kanonu sztuki: sztuka prehistoryczna, pierwsze cywilizacjewww.historiasztuki.com.pl/strony/000-00-KANON_LID.html