Masz pytanie?

Opadowo-glejowe gleby - WIEM, darmowa encyklopedia

Opadowo-glejowe gleby, gleby pseudoglejowe, typ gleb zabagnianych, powstających na terenach z występującymi w pobliżu utworami nieprzepuszczalnymi i dużą...portalwiedzy.onet.pl/72561,,,,opadowo_glejowe_gleby,haslo.html

Zanieczyszczenie gleby - przyczyny, skutki i zapobieganie...

ZANIECZYSZCZENIA GLEBY. DEGRADACJA GLEB W POLSCE Przemysłowa ,agrotechniczna i bytowa działalność człowieka oraz działanie sił przyrody, np. erozja, …www.ekologia.pl/wiedza/zanieczyszczenia/zanieczyszczenia-gleby-jak-skazic-zywnosc,11032.html

Rozmieszczenie i jakość gleb w Polsce :: Zgapa.pl

Gleby w Polsce są słabe, średnie a nawet źle. Bonitacja - to przydatność rolnicza gleb. W Polsce możemy wyróżnią 6 klas bonitacyjnych gleb:www.zgapa.pl/data_files/referat_3862.html

Ochrona gleby - aspekty, cele i sposoby. Degradacja gleb.

Typy gleb w Polsce. I. Klasyfikacja gleb ze względu na zasięg występowania: a) Strefowe: gleby typowe dla danej strefy, np. gleby brunatne;www.ekologia.pl/wiedza/srodowisko/ochrona-gleby-przywracanie-jej-do-stanu-naturalnego,11020.htm...

RODZAJE GLEBY. - zb.eco.pl

Gleba lekka. Gleba lekka składa się w większości z piasku z niewielką ilością gliny i próchnicy - jest to gleba szybko przepuszczająca wodę,...www.zb.eco.pl/inne/zielen/rodzaje.htm

Szata roślinna i gleby w Polsce - Geografia na 6-tke

Szata roślinna w polsce, podobnie jak fauna wykazuje duże zróżnicowanie, co ma związek różnym klimatem w poszczególnych rejonach polski i zmiennymi typamigeografia.na6.pl/szata-roslinna-i-gleby-w-polsce

Zanieczyszczenia gleb. Gleby w Polsce

Artykuł na temat zanieczyszczenia gleb w Polsce. Zanieczyszczenie gleby.... a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach.www.zanieczyszczeniegleby.wiedza.radom.pl/

Rodzaje lasów w Polsce - Skarbiec przyrody

Rodzaje lasów w Polsce: bory -to lasy iglaste: sosnowe, świerkowe lub jodłowe. Lasy te rosną na glebach piaszczystychi ubogich. W ich runie łatwo znaleźć...www.skarbiecprzyrody.pl/index.php/czym-jest-las/rodzaje-lasow-w-polsce

Proces powstawania gleb, rodzaje, podział - GEGRA.PL

Gleby astrefowe: - mady rzeczne - mady morskie - gleby bagienne (torfowe) - czarne ziemie – bardzo żyzne gleby zasobne w materiał organicznygegra.pl/gimnazjum/Proces-powstawania-gleb-rodzaje-podzial/notatka/23/

GIOŚ - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska...

Serwis prezentujący 'Raport o stanie środowiska w Polsce 2008' oraz 'Krajowy raport mozaikowy. Stan środowiska w województwach w latach 2000-2007'www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/pokaz_artykul/pl/front/stanwpolsce/srodowisko_i_zdrowie/zan...