Masz pytanie?

Test z lektury Władca Lewawu

a) gdy był dzieckiem miał w sobie tyle gniewu i zła, którego nie można mu było odebraćlekturygimnazjum.pl/wladca-lewawu/test-z-lektury-wladca-lewawu/

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Portal Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks.Stanisława Staszica w Chełmiewww.zsz5-chelm.pl/