Masz pytanie?

Druki - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy... Wydział Płac i Ubezpieczeń Społecznych; Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnychwww.dbfo-wola.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=142

Druki - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy... Wydział Płac i Ubezpieczeń Społecznych; Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnychwww.dbfo-wola.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=139

Jak wyliczać odsetki od zaległości podatkowych? - Bankier.pl

Obciążenia finansowe podatnika, który zalega z zapłatą należnego podatku, zwiększają się o odsetki za zwłokę. Ustala się je - w zależności od...www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-wyliczac-odsetki-od-zaleglosci-podatkowych-3362742.html