Masz pytanie?

Jak wyliczać odsetki od zaległości podatkowych? - Bankier.pl

Obciążenia finansowe podatnika, który zalega z zapłatą należnego podatku, zwiększają się o odsetki za zwłokę. Ustala się je - w zależności od...www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-wyliczac-odsetki-od-zaleglosci-podatkowych-3362742.html