Masz pytanie?

Kiedy organ podatkowy sprawdza zasadność zwrotu …

Podatnik sam deklaruje wysokość podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy. Zdarza się, że w danym okresie rozliczeniowym powstaje u niego...www.pit.pl/kiedy-organ-podatkowy-sprawdza-zasadnosc-zwrotu-vat---gazeta-podatkowa-10897/index.p...

Zasady korygowania deklaracji VAT - Gazeta Podatkowa

Podatnik VAT jest obowiązany obliczyć i zadeklarować poprawne kwoty podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy. Z uwagi na to, że organ...www.pit.pl/zasady-korygowania-deklaracji-vat--gazeta-podatkowa-15182/

Rozliczenie VAT przy nabyciu używanego samochodu na...

W przypadku zakupu przez polskiego podatnika używanego samochodu od podatnika z innego kraju UE generalnie mamy do czynienia z …https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rozliczenie-VAT-przy-nabyciu-uzywanego-samochodu-na-terenie-UE...

Kto może składać kwartalne deklaracje VAT? - Bankier.pl

Małym podatnikiem VAT jest podmiot: 1) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kto-moze-skladac-kwartalne-deklaracje-VAT-2132512.html