Masz pytanie?

Ceny zbytu zbóż paszowych • Forum Profesjonalnego Rolnika...

Powrót do Ceny... "Za ile sprzedajecie, możecie sprzedać zboże paszowe. Piszcie województwo, cena..." · "ostatnio przejezdem wstąpiłem do magazynu w...fpr.com.pl/viewtopic.php?f=96&t=35

KPODR System Notowań

Pszenica konsumpcyjna: Pszenica paszowa: Pszenżyto paszowe: Jęczmień konsumpcyjny: Jęczmień paszowy: Jęczmień browarny: Żyto konsumpcyjne: Żyto …www.ceny.kpodr.pl/index.php?p=tabela&id=55

KPODR System Notowań - Ceny

Pszenica konsumpcyjna: Pszenica paszowa: Pszenżyto paszowe: Jęczmień konsumpcyjny: Jęczmień paszowy: Jęczmień browarny: Żyto konsumpcyjne: Żyto …www.ceny.kpodr.pl/

ZBOŻA PASZOWE - Ogłoszenia rolnicze, skup bydła, ceny...

Lp. Nazwa i dane firmy Źródło pszenica paszowa żyto paszowe pszenżyto jęczmień paszowy owies paszowy; cena (zł/t) cena (zł/t) cena (zł/t) cena (zł/t)www.cenyrolnicze.pl/zboza-oleiste-straczkowe/zboza-paszowe?view=cenyzbozapaszowego