Masz pytanie?

Grasica: co to jest grasica i jakie pełni funkcje?

Grasica to gruczoł, który pełni w organizmie bardzo ważną rolę – odpowiada za prawidłowe kształtowanie się układu odpornościowego.www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/hormony/grasica-co-to-jest-grasica-jakie-pelni-funkcje_38346.htm...

Tymektomia - grasica, grasiczak, gruczoł dokrewny...

Miastenia zaczyna się zupełnie niegroźnie: a to opadnie powieka, a to szklanka wypadnie z ręki. Takie objawy często zapowiadają miastenię, chorobę, która...www.poradnikzdrowie.pl/szukaj/tymektomia

Miastenia – objawy i leczenie - Poradnia.pl

Miastenia jest chorobą układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym, zaliczaną też do grupy chorób nerwowo-mięśniowych, w których dochodzi do...www.poradnia.pl/miastenia-objawy-i-leczenie.html

Izolowany niedobór IgA leczenie, objawy i przyczyny

Izolowany niedobór IgA jest najczęstszą wrodzoną wadą immunologiczną występującą u 1 na 700 osób. Dotknięte osoby nie mogą produkować IgA w rezultacieleczenie-objawy.pl/izolowany-niedobor-iga.htm

Hormony leczenie, objawy i przyczyny - strona 2

Hormony — substancje chemiczne służące do przenoszenia informacji w obrębie wielokomórkowego organizmu. Hormony są niezbędne do prawidłowego przebiegu …leczenie-objawy.pl/hormony.htm/2

Najczęstsze schorzenia układu hormonalnego – objawy i...

Układ hormonalny wraz z układem nerwowym kontroluje liczne funkcje organizmu. Szczególnie kontrola ta dotyczywww.bryk.pl/wypracowania/biologia/cz%C5%82owiek/10473-najcz%C4%99stsze_schorzenia_uk%C5%82adu_h...

Objawy korzeniowe - neurologiczne.pl

Objawy korzeniowe nazywane są również objawami rozciągowymi, ponieważ rozciągnięcie (np. wyprostowanie zgiętej kończyny) uciśniętych korzeni (np. w skutek...www.neurologiczne.pl/objawy-korzeniowe.htm

Pomór chiński - wirusowa krwotoczna choroba królików

Pomór chiński - poradnik hodowcy wszystko chorobie... Pomór królików . Pomór królików - VHD - krwotoczna bronchopneumonia, wirusowa krwotoczna choroba...www.kazior5.com/choroby/pomor.htm

Makroglobulinemia Waldenstroma - Instytut Hematologii i...

Chłoniak o nazwie Makroglobulinemia Waldenstroma to rzadka odmiana chłoniaka nieziarniczego. Występuje on także pod nazwą chłoniak limfoplazmocytowy.www.ihit.waw.pl/makroglobulinemia-waldenstroma.html

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców...

Przeszczep przyjmuje się u 95% biorców. Jednak u 75% występuje reakcja „przeszczep przeciw gospodarzowi” –GvHD przypominająca objawy chorób z autoagresji...www.szpik.info/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=64