Masz pytanie?

Podróż Niemnem Zygmunta Glogera

Fragment książki Zygmunta Glogera z 1903 r. „Dolinami rzek. Opis podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy”, ze zdjęciami i przedmową Elizy...kresy24.pl/zygmunt-gloger-niemen/

sklave.manifo.com

A oto krótka historia Solidarności i Wałęsy. Gdy naród do boju wystąpił z orężem,panowie o czynszach radzili. Gdy naród zawołał: "umrzem lub zwyciężym!"sklave.manifo.com/