Masz pytanie?

Geneza i definicje coachingu | Inspired

Bożena Wujec, Coaching Review 1/2012 Abstrakt: Artykuł przedstawia konceptualizacją coachingu, to jest, opisuje proces ustalania znaczenia terminu coaching.https://inspired.pl/geneza-i-definicje-coachingu/