Masz pytanie?

Polak potrafi | En passant

Kartka z podróży 12 października o godz. 20:20 Dotyczy poprzedniego wpisu. Żadnej demagogi nie uprawiam , poczytaj jak były skonstruowane progi w Ameryce i w...passent.blog.polityka.pl/2014/10/12/polak-potrafi/