Masz pytanie?

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - GUP Kraków

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Oferty pracy. Informacje dla pracodawców i bezrobotnych.gupkrakow.pl/

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - GUP Kraków

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Oferty pracy. Informacje dla pracodawców i bezrobotnych.gupkrakow.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=131

Biuletynie Informacji Publicznej GUP w Krakowie

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i...www.bip.krakow.pl/?bip_id=28&dok_id=22169

Procedury Grodzki Urząd Pracy - Biuletyn Informacji...

Ustalanie prawa do dodatku aktywizacyjnego – po podjęciu zatrudnienia w niepełnym wymiarze ze skierowania urzęduwww.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub_dok_id=3276&sub=wydzialami&wydz=GUP

Solartech Invest S.A. - Pierwsza firma EPC w Polsce

Postanowienie o upadłości 01.06.2015 Solartech Invest S.A. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla...solartechinvest.pl/

KRPU.PL

2008-09-01 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia...www.krpu.pl/

Magiczny Kraków - Przyjmowanie wniosków o przyznanie...

Od dnia 1 września 2015 r. w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa do zasiłków...sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/193639,262,komunikat,przyjmowanie_wnioskow__o_przyznanie_...

Treść orzeczenia VIII GC 383/12 - Portal Orzeczeń Sądu...

Treść do orzeczenia w sprawie VIII GC 383/12 z dnia 6 sierpień 2015, wydanego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na podstawie art. 134 § 1 kpc, przewodniczący...orzeczenia.szczecin.so.gov.pl/content/$N/155515000004027_VIII_GC_000383_2012_Uz_2014-02-07_001

Zasiłek dla bezrobotnych - Prawo cywilne i prawo karne w...

Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma każda osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy i nie ma dla niej propozycji pracy, stażu...prawocywilne.blox.pl/2010/01/Zasilek-dla-bezrobotnych-2010-r-komu-przysluguje.html