Masz pytanie?

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - GUP Kraków

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór od osób bezrobotnych wniosków o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.gupkrakow.pl/

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - GUP Kraków

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że na szkolenia w roku 2015 nie będą kierowane osoby bezrobotne, które uczestniczyły w szkoleniach, stażach...www.gupkrakow.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=8&limitstart=16

Biuletynie Informacji Publicznej GUP w Krakowie

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i...www.bip.krakow.pl/?bip_id=28&dok_id=22169

Procedury Grodzki Urząd Pracy - Biuletyn Informacji...

Ustalanie prawa do dodatku aktywizacyjnego – po podjęciu zatrudnienia w niepełnym wymiarze ze skierowania urzęduwww.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub_dok_id=3276&sub=wydzialami&wydz=GUP