Masz pytanie?

Wsparcie dla rodzin z dziećmi / Świadczenia rodzinne...

Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadcze...

Fundusz Alimentacyjny - Szczecińskie Centrum Świadczeń

Fundusz Alimentacyjny. Wymagane wnioski i formularze: 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowywww.swiadczenia.szczecin.pl/index.php?r=fundusz_alimentacyjny

ŚWIADCZENIA, ZASIŁKI - 2003 r. -- [Problemy Osób...

* Ustala się od dnia 1 września 2002 r. wskaźnik waloryzacji dla zasiłków dla bezrobotnych - 104,5%.. Podstawa prawna: art.29 ustawy budżetowej na 2002 r. (Dz.U. z …idn.org.pl/sonnszz/swiadczenia_pracownikow.htm

Agrinavia - ZARZĄDZANIE IT DLA ROLNICTWA

Zaczęliśmy w 1987 roku z dobrym pomysłem - sprzedaż komputerów dla rolników. Ale po co rolnikowi komputer, jeżeli nie ma żadnego, dobrego programu do pracy?agrinavia.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej GUS / Działalność...

Statystyka środowiska, z uwagi na transgraniczny i globalny charakter wielu zjawisk i procesów ekologicznych, prowadzona jest od samego początku, tj. od lat 70-tych XX wieku w ścisłej współpracy międzynarodowej, głównie w ramach Komisji Statystycznej ONZ oraz Konferencji Statystyków Europejskich EKG/ONZ, a w ostatnich latach także z...bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/badania-statystyczne/pbssp-na-2018/czesc-pier...

Jak ustalić wysokość alimentów? - Z obrączką czy bez.

Ile powinny wynosić alimenty na 9-letnie dziecko? Jakie alimenty na 4,5-letnie dziecko? Jaką kwotę alimentów zasądza sąd w 2015 r. na dziecko w wieku szkolnym / …zobraczkaczybez.pl/jak-ustalic-wysokosc-alimentow/