Masz pytanie?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie

WYCOFANIE OFERTY na wykonanie strony internetowej z dn. 07.01.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie wycofuje zapytanie ofertowe z dnia …www.gopspeczniew.pl/

MGOPS Kozienice

Informacje o ośrodku dla podopiecznych i sponsorów. Aktualności, galeria, świadczenia.www.opskozienice.pl/

Komu przysługuje prawo do świadczeń pomocy społecznej?

Ustawa o pomocy społecznej określa, komu przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu.mops.bialogard.net/index.php?option=com_content&view=article&id=133:komu-przysuguje-pra...

Dla kogo pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego

Próg dochodowy Aby dostać pieniądze z FA, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł netto miesięcznie. Jeśli jest wyższy choćby o złotówkę...wyborcza.biz/finanse/1,105684,12614481,Dla_kogo_pieniadze_z_Funduszu_Alimentacyjnego.html

Benc.pl - Tylko dla fajnych rodziców

Byłam wczoraj na wizycie kontrolnej, szew trzyma, więc dalej wdomu, ale macica "z tendencją do skurczów" mimo leków: duphaston, magnez i nospa 3xdziennie plus...www.benc.pl/

Hotelarstwo. www.hotelarze.pl - Partner hotelarza.

Poradnik hotelarski i gastronomiczny: zarzadzanie hotelem i gastronomią hotelową, marketing, turystyka, przepisy prawne, kategoryzacja obiektów hotelarskich.www.hotelarze.pl/

Komu przysługuje świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego...

Komu przysługuje świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego? W przypadku nie możności wyegzekwowania alimentów na dziecko, rodzic może ubiegać się o przyznanie...www.infor.pl/prawo/alimenty/fundusz-alimentacyjny/301914,Komu-przysluguje-swiadczenie-z-Fundusz...

Rejestracja, prawa i obowiązki osoby bezrobotnej

Obowiązki Bezrobotnego (rozdział IV) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej...www.pupbusko.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Ite...

STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY ? STYPENDIUM SOCJALNE, …

STYPENDIA – JAK, GDZIE, KIEDY ? STYPENDIUM SOCJALNE, DODATEK MIESZKANIOWY dochód uprawniający do stypendium socjalnego – 782 zł netto; rok obliczeniowy z...student.us.edu.pl/files/student/STYPENDIA%20-%20JAK%20GDZIE%20KIEDY%202012-2013_1.pdf

Jak się starać o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Jak obliczyć dochód? Należy zsumować dochody całej rodziny: wynagrodzenia za pracę, opodatkowany na zasadach ryczałtowych dochód z działalności gospodarczej...wyborcza.biz/finanse/1,105684,11140038,Jak_sie_starac_o_alimenty_z_Funduszu_Alimentacyjnego_.ht...