Masz pytanie?

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku...

Dochód z gospodarstwa... Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha...cos.uni.lodz.pl/archives/2697

Internetowy System Aktów Prawnych

... z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r....isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasP&passName=podatek%20rolny

Wysokość dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach...

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. wyniósł 2869 zł rocznie, tj. 239,08 zł miesięcznie.www.gopssiennica.pl/ogloszenia/94-wysoko-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnyc...

BIP - Urząd Gminy w Miedzichowie

... że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego...www.bip.miedzichowo.pl/content.php?cms_id=456||m=5

Wsparcie dla rodzin z dziećmi / Świadczenia rodzinne...

... że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w... Prezesa GUS z dnia 21 września 2012 r. dochód ten w... dochód z działalności...www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadcze...

1 ha przeliczeniowy - wyszukiwanie w Money.pl

... stron dla frazy 1 ha przeliczeniowy w serwisie Money.pl. 0 strona wyników dla zapytania 1 ha przeliczeniowy.... dochód za 1 ha przeliczeniowy;... Nowe dane GUS;www.money.pl/wyszukiwarka/1+ha+przeliczeniowy,s.html

Można wystąpić o zasiłek rodzinny - Przepisy i regulacje

mało tego tu @leon pytał o przeliczeniowy hektar ''może mi ktoś wytłumaczy w jaki sposób GUS wyliczył średni dochód ponad 2700 zł z 1 ha przeliczeniowego?''www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/mozna-wystapic-o-zasilek-rodzinny,39076.html

Wysokość dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach...

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 23 września 2015r. przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. wyniósł 2506 zł rocznie, tj...www.gopssiennica.pl/ogloszenia/102-wysoko-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolny...

Obwieszczenie Prezesa GUS - 1ha przeliczeniowy

Obwieszczenie Prezesa GUS - 1ha przeliczeniowy.... gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego... z późn. zm. 1)) ogłasza się, że. przeciętny dochód z...www.pswbp.pl/index.php/pl/sprawy-studenckie/pomoc-materialna/aktualnoci/1643-obwieszczenie-prez...

Obwieszczenie GUS - hektar przeliczeniowy 2015 - pswbp.pl

Obwieszczenie GUS - hektar przeliczeniowy 2015.... iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2013 r...https://www.pswbp.pl/index.php/pl/sprawy-studenckie/pomoc-materialna/aktualnoci/6064-obwieszcze...