Masz pytanie?

Gmina Radzanów

Internetowy, oficjalny serwis informacyjny gminy Radzanów... LGD "Zapilicze" zaprasza na bezpłatne spotkanie konsultacyjne dla osób z powiatu białobrzeskiego...www.radzanow.pl/

Stypendium socjalne - wwszip.pl

Stypendium socjalne . GODZINY PRACY KWESTURY: wtorek-sobota: 8.00-16.00. tel. 666 04 78 e-mail: stypendia@wwszip.pl . Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać …www.wwszip.pl/stypendium-socjalne.html

Wsparcie dla rodzin z dziećmi / Świadczenia rodzinne...

Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku. Zasiłek rodzinny przysługuje...www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadcze...

Do wniosku o stypendium socjalne - wskazówki i informacje...

Na potrzeby wniosku o stypendium socjalne, obliczając dochód danej osoby, cały jej dochód roczny należy podzielić na 12 miesięcy, by otrzymać przeciętny...www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/stypendia/do-wniosku-o-stypendium-socjalne-wskazowki-i-informa...

PWSZ w Ciechanowie - Pomoc socjalna

Pomoc socjalna. Informacja dla studentów dotycząca stypendium i form pomocy materialnej w roku akademickim 2015/2016. Studenci zainteresowani otrzymaniem …www.pwszciechanow.edu.pl/index.php/pomoc-socjalna

Jak dostać 500 zł na dziecko? | Dzieciowo mi!

Dodatek będzie przysługiwał również rodzinom z jednym dzieckiem, jeśli dochód rodziny będzie mniejszy niż 800 zł na głowę, a w przypadku rodziców...dzieciowo.pl/2015/11/jak-dostac-500-zl-na-dziecko.html

Dodatki mieszkaniowe - Ośrodek Pomocy Społecznej w...

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY. 1. Należy pobrać niezbędne druki, ed cialis dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie …ops-sepolno.pl/dodatki-mieszkaniowe/

MOPS NAŁĘCZÓW - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w …

Celem terapii jest pomoc osobom uzależnionym w nabywaniu umiejętności utrzymania stałej abstynencji. Korzyści z udziału w grupie: · zdobycie wiedzy o chorobie...www.mops-naleczow.pl/

Program Rodzina 500+: dla rolnika później? - Gospodarka...

Skoro dochód za ha ogłaszany jest we wrześniu, a wnioski składa się od 1 sierpnia, jak rolnik może składać wniosek o zasiłek? – pytaliśmy w Ministerstwie...www.polskieradio.pl/42/3166/Artykul/1591143,Program-Rodzina-500-dla-rolnika-pozniej

Boleszkowice

6.5. Zadania Programu Lp. ZADANIE . REALIZATOR . 1. Organizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy doradczej, informacyjnej , terapeutycznej i socjalnej dla osób...www.boleszkowice.pl/strony/menu/35.dhtml