Masz pytanie?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Wsparcie dla...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszu-ali...

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Wsparcie dla...

Karta Dużej Rodziny; Świadczenia rodzinne. KOMUNIKATY DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH. Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 …www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadc...

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Rok podatkowy: Podstawa ustalania ceny żyta do podatku rolnego: cena 1q żyta w zł: Maksymalna stawka z 1 hektara przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym (=2,5 q)www.dodr.pl/ogloszenia,52-podatek-rolny-na-rok-2014-rok-liczony-po-nowemu-stawki-maksymalne-niz...

Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy - Ustawa o...

2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/dzial-i_rozdzial-1_zasad...

STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY ? STYPENDIUM SOCJALNE, …

STYPENDIA – JAK, GDZIE, KIEDY ? STYPENDIUM SOCJALNE, DODATEK MIESZKANIOWY dochód uprawniający do stypendium socjalnego – 782 zł netto; rok obliczeniowy z...student.us.edu.pl/files/student/STYPENDIA%20-%20JAK%20GDZIE%20KIEDY%202012-2013_1.pdf

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r...

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040640593&type=3

Zobacz temat - Świadczenia rodzinne - Zakątek 21...

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą: minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką...www.zakatek21.pl/forum/printview.php?t=20&start=0

Komu przysługuje świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego...

Komu przysługuje świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego? W przypadku nie możności wyegzekwowania alimentów na dziecko, rodzic może ubiegać się o przyznanie...www.infor.pl/prawo/alimenty/fundusz-alimentacyjny/301914,Komu-przysluguje-swiadczenie-z-Fundusz...

JAKI DOCHÓD DO ZASIŁKU RODZINNEGO - najnowsze...

JAKI DOCHÓD DO ZASIŁKU RODZINNEGO: najświeższe informacje, zdjęcia, video o JAKI DOCHÓD DO ZASIŁKU RODZINNEGO; Ulgi na dzieci w górę. Będzie też …info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/jaki+doch%C3%B3d+do+zasi%C5%82ku+rodzinnego

Jak się starać o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Jak obliczyć dochód? Należy zsumować dochody całej rodziny: wynagrodzenia za pracę, opodatkowany na zasadach ryczałtowych dochód z działalności gospodarczej...wyborcza.biz/finanse/1,105684,11140038,Jak_sie_starac_o_alimenty_z_Funduszu_Alimentacyjnego_.ht...