Masz pytanie?

Gmina Radzanów

Internetowy, oficjalny serwis informacyjny gminy Radzanów... Informujemy, że 1 września 2016r. autobus szkolny będzie kursował wg. następującego rozkładu jazdy:www.radzanow.pl/

Wsparcie dla rodzin z dziećmi / Świadczenia rodzinne...

Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku. Zasiłek rodzinny przysługuje...www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadcze...

PWSZ w Ciechanowie - Pomoc socjalna

Informacja dla studentów dotycząca stypendium i form pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017. Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium i formy …www.pwszciechanow.edu.pl/index.php/pomoc-socjalna

500 plus dla rolnika później - Finanse i prawo - Farmer.pl

Program pomocy rodzinie zakłada, że na pierwsze dziecko pomoc będzie udzielana tylko wtedy, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł...www.farmer.pl/finanse/500-plus-dla-rolnika-pozniej,62911.html

Dodatki mieszkaniowe - Ośrodek Pomocy Społecznej w...

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY. 1. Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim …ops-sepolno.pl/dodatki-mieszkaniowe/

MOPS NAŁĘCZÓW - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w …

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie. Oficjalna serwis internetowy MOPS Nałęczów. Zapraszamy swoich podopiecznych do korzystania z informacji...www.mops-naleczow.pl/

ZASIŁKI - 2006 r. -- [Problemy Osób Niepełnosprawnych]--

Zasiłek rodzinny przysługuje: 1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 2) opiekunowi faktycznemu dziecka; 3) osobie uczącej się,idn.org.pl/sonnszz/zasilki.htm

Program Rodzina 500+: dla rolnika później? - Gospodarka...

Skoro dochód za ha ogłaszany jest we wrześniu, a wnioski składa się od 1 sierpnia, jak rolnik może składać wniosek o zasiłek? – pytaliśmy w...www.polskieradio.pl/42/3166/Artykul/1591143,Program-Rodzina-500-dla-rolnika-pozniej

ŚWIADCZENIA, ZASIŁKI - 2003 r. -- [Problemy Osób...

* W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. uwzględnia się liczbę dzieci, natomiast w okresie od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. uwzględnia...idn.org.pl/sonnszz/swiadczenia_pracownikow.htm

Informacje | Centrum Obsługi Studenta

I. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody za 2015 osiągnięte przez:cos.uni.lodz.pl/stypendia/socjalne/dochod-uzyskany-i-utracony