Masz pytanie?

Formularze sprawozdawcze - form.stat.gov.pl

Aplikacje off-line dotyczące sprawozdań obowiązujących w roku 2010 będą... rzeczowych Formularze off -line: Załącznik do F... 1995-2010 GUS...form.stat.gov.pl/formularze/2010/

Główny Urząd Statystyczny

GUS-SDMX – Standardy statystyczne i techniczne Infografiki, widżety Pytania i zamówienia Jak zamówić dane Formularz zamawiania danych Pytanie do GUS FAQ...stat.gov.pl/

Formularze GUS - Główny Urząd Statystyczny (GUS...

Formularze GUS; Produkt dodany do Twojego koszyka..... Formularze GUS w 2013 r. Formularze GUS w 2010 r. JPK (Jednolite Pliki Kontrolne) iForm. O nas; Napisz do nas;https://www.iform.pl/formularze-gus

Portal Sprawozdawczy GUS - Formularze sprawozdawcze

Formularze umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: formularz WINS znajduje się w zakładce A-B,... E-mail: gus@stat.gov.pl.form.stat.gov.pl/formularze/2014/

Biuletyn Informacji Publicznej GUS / Działalność...

Biuletyn Informacji Publicznej GUS. Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały... Formularze przeznaczone do składania wniosków w wersji papierowejbip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/

GUS - Druki IPS - PIT.pl

Zbiór deklaracji GUS w formie druków IPS gotowych do pobrania i wypełnienia przy pomocy programu DRUKI IPS.https://pit.pl/gus_druki_ips_1013.php

Główny Urząd Statystyczny / Sprawozdawczość

Formularze Informacje o badaniach ankietowych Intrastat... Społeczna odpowiedzialność GUS Projekty unijne w statystyce Linki Newsletter Do góry...stat.gov.pl/sprawozdawczosc/

Formularze GUS w 2009 r. - GUS - Urzędowe - Archiwalne...

Formularze GUS w 2009 r. Produkt dodany do Twojego koszyka..... Obowiązujące w 2010 i 2011; Obowiązujące w 2007, 2008 i 2009; Obowiązujące 2012 - 2015; VAT.https://www.iform.pl/formularze-gus-w-2009-r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY - gus.pl

Numer formularza GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Symbol terytorialny jednostki sprawozdawczej:www.gus.pl/formularze/2010/d-w2.pdf

Z-10 - gus.pl

Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Urz¹d Statystyczny 80-434 Gdañsk ul. Danusi 4 Przekazaæ w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r.www.gus.pl/formularze/2010/z-10.pdf