Masz pytanie?

Portal Sprawozdawczy GUS - Formularze sprawozdawcze

Formularze sprawozdawcze na rok 2010.... a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza,...form.stat.gov.pl/formularze/2010/

Główny Urząd Statystyczny

GUS-SDMX – Standardy statystyczne i techniczne Infografiki, widżety Pytania i zamówienia Jak zamówić dane Formularz zamawiania danych Pytanie do GUS FAQ...stat.gov.pl/

Formularze GUS w 2010 r. - GUS - Urzędowe - …

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe w trakcie 2010 r. (objaśnienia w pliku PDF).https://www.iform.pl/formularze-gus-w-2010-r

Portal Sprawozdawczy GUS - Formularze sprawozdawcze

Formularze umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: formularz WINS znajduje się w zakładce A-B,... E-mail: gus@stat.gov.pl.form.stat.gov.pl/formularze/2014/

Z-10 - gus.pl

Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Urz¹d Statystyczny 80-434 Gdañsk ul. Danusi 4 Przekazaæ w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r.www.gus.pl/formularze/2010/z-10.pdf

GUS – publikacje - Główny Urząd Statystyczny

profil GUS na Twitterze;... Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na terenie Polski w 2010 r.stat.gov.pl/publikacje/

G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al... - gus.pl

Portal sprawozdawczy GUS... w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2010... sprawozdania na formularzu C-01 są średnie ceny...www.gus.pl/formularze/2010/c-01.pdf

Formularze - Jednolity plik kontrolny iForm.pl

Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.... Formularze GUS; Instytut Pamięci Narodowej... Formularze GUS w 2013 r. Formularze GUS w 2010 r. iForm. O nas;https://www.iform.pl/formularze

Biuletyn Informacji Publicznej GUS / Działalność...

Biuletyn Informacji Publicznej GUS. Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały... Formularze przeznaczone do składania wniosków w wersji papierowejbip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/

Start - Portal Geostatystyczny

Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL). Pełni …https://geo.stat.gov.pl/