Masz pytanie?

Portal Sprawozdawczy GUS - Formularze sprawozdawcze

Wzór formularza, zawierający wymagany zakres danych. Można go wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy...form.stat.gov.pl/formularze/2014/index.htm

>Kontakt w sprawach merytorycznych dotyczących sprawozdań GUS

Listy osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dotyczących sprawozdań GUSform.stat.gov.pl/formularze/kontakt.htm

Forum OSKKO

01.08.2013 · rafram1 06-01-2009 20:21:36 [#01] pierwszy raz w zyciu mam zrobic z-06 w czesci doytyczacej zatrudnien , i czasu pracy i nie …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34924

Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela - Składniki...

Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela. Oceny, czy warunki, w których pracuje nauczyciel, należy uznać za trudne i uciążliwe, nie dokonują ani dyrektor...kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/skladniki_wynagrodzenia/565428,Dodatek-za-warunki-pracy-dla-...

Korzystanie z telefonu służbowego a przychód …

Czy w konsekwencji używania przez pracownika telefonu służbowego, powstaje po jego stronie przychód, który podlega opodatkowaniu łącznie z innymi składnikami...kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/rozliczanie_wynagrodzen/680992,Korzystanie-z-telefonu-sluzbo...

Minimalne wynagrodzenie w 2013 roku (płaca …

Minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na 2013 rok w wysokości 1600 zł. Wynika to z obowiązującego od 1 stycznia 2013 r. rozporządzenia Rady...ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/pracownik/310701,Minimalne-wynagrodzenie-w-2013-roku-placa-...

Programy dla firm, handlowe, księgowe, kadry i płace...

1. Eksport danych dla sprawozdania GUS Z-12, dostosowując go do standardów koniecznych dla sprawozdania za rok 2016, przy zastosowaniu oprogramowania...www.biznesmen.com.pl/aktualizacje/kadry-place-i-zus-pro

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci