Masz pytanie?

Główny Urząd Statystyczny

Polska Statystyka Publiczna, with current information on a range of Polish economic and social statistics. [English/Polish]stat.gov.pl/

Formularze - Portal Sprawozdawczy GUS - Sprawozdawczość

Archiwum» Wzory formularzy GUS obowiązujące w roku 2014 – sprawozdania bieżące w roku 2014 i roczne za 2013 rok (PDF; aplikacje off-line, terminarz udostępniania)form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm

GUS - Formularze.eGospodarka.pl - wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Druki z kategorii GUS.www.firma.egospodarka.pl/formularze/1,GUS,20,0.html

Portal Sprawozdawczy GUS - strona informacyjna

W przypadku niezadowalającej jakości wydruku sprawozdania w przeglądarce FireFox, zalecamy zapisanie wydruku sprawozdania do pliku .pdf i jego wydrukowanie z...form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm

REGON w GUS - Mały biznes - Zakładanie i prowadzenie...

REGON w GUS Teraz przyszedł czas na uzyskanie numeru REGON. Po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu 14 …malybiznes.pl/zakladanie_dzialalnosci_gospodarczej/regon_w_gus.htm

Formularze, druki - E-Gamma.PL

Aktywne druki urzędowe bezpłatnie do pobrania. Deklaracje podatkowe bezpłatne. Formularze, deklaracje, wnioski druki urzędowe. Druki, delaracje celne bezpłatnie.e-gamma.pl/formularze/druki.htm

G U S - Formularze - Rejestracyjne - REGON - edruki

Formularz: Wzór: Opis: Plik: RG-1 (2) Formularz: Wniosek o wpis Podmiotu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmienę cech...www.edruki.pl/index.php?cat=G%20U%20S/Formularze%20-%20Rejestracyjne%20-%20REGON

GUS DG-1 (2014) Meldunek o działalności gospodarczej...

Pobierz teraz formularz GUS DG-1 (2014) Meldunek o działalności gospodarczej (2014). Wypełnij go w programie fillUp. Za Darmo do użytku prywatnego!druki-formularze.pl/druk/gus-dg-1-2014-meldunek-o-dzialalnosci-gospodarczej-2014

IPS-Przedsiębiorstwo Informatyczne - formularze, druki...

Programy Przedsiębiorstwa Informatycznegoo IPS przeznaczone do wypełniania formularzy urzędowychwww.ips-infor.com.pl/index.php?ml=2

GUS F-01/I-01 (2014) Sprawozdanie o przychodach, kosztach...

Pobierz teraz formularz GUS F-01/I-01 (2014) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wy... Wypełnij go w programie fillUp. Za Darmo do użytku prywatnego!druki-formularze.pl/druk/gus-f-01i-01-2014-sprawozdanie-o-przychodach-kosztach-i-wyniku-finanso...