Masz pytanie?

Portal Sprawozdawczy GUS - strona informacyjna

Lista osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprawozdań (w tym elektronicznych), np. obowiązujące terminy, podstawy prawne, zasady sporządzania …form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm

Portal Sprawozdawczy GUS - Sprawozdawczość

Archiwum» Wzory formularzy GUS obowiązujące w roku 2016 – sprawozdania bieżące w roku 2016 i roczne za 2015 rok (PDF; aplikacje off-line, terminarz udostępniania)form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm

Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl ZD-3

Sprawozdanie ZD-3 sporz¹dzaj¹ podmioty udzielaj¹ce porad medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, tj.: 1. Wszystkie (bez wzglêdu na nazwê, rodzaj czywww.gus.pl/formularze/2010/zd-3.pdf

GUS portal sprawozdawczy - 1.0 Logowanie do systemu

Wpisz swój identyfikator i hasło dostępu do Portalu Sprawozdawczego. Pamiętaj, że dla systemu ma znaczenie, czy wpisujesz małe, czy też wielkie litery...https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa

Główny Urząd Statystyczny / Sprawozdawczość

Główny Urząd Statystyczny - Portal Statystyki Publicznej... pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one...stat.gov.pl/sprawozdawczosc/

Portal Sprawozdawczy - Zalecane oprogramowanie

Zalecane typy przeglądarek dla komputerów z systemem operacyjnym MS Windows. Windows XP: FireFox (w najnowszej dostępnej wersji) Google Chrome (w najnowszej...https://raport.stat.gov.pl/gus.static/info/soft.html

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny - Portal Statystyki Publicznej... pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one...stat.gov.pl/index.php

DG-1 Urz¹d Statystyczny Meldunek o... - gus.pl

Dzia³ 1. Podstawowe dane o dzia³alnoœci gospodarczeja) G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki …www.gus.pl/formularze/2010/dg-1.pdf

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ludność (stan w dniu 31 XII 2014) – 5334,5 tys. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (grudzień 2015) – 1365,5 tys. Bezrobotni zarejestrowani...warszawa.stat.gov.pl/

Częste pytania - intrastat - VAT.pl

GUS przygotował dla przedsiębiorców przygotowujących INTRASTAT zestaw najczęściej zadawanych pytań. Przygotowane przez GUS zestawy pytań i odpowiedzi to...www.vat.pl/czeste_pytania_intrastat_1922.php