Masz pytanie?

Ochrona praw człowieka w Polsce - WOS.org.pl

- Demokratyczna Polska zapewnia swoim obywatelom poszanowanie praw człowieka oraz praw obywatelskich. Gwarancje takie zawarte są w aktach prawnych, spośród...www.wos.org.pl/ochrona-praw-czlowieka-w-polsce.html

Kontrowersje wokół obowiązywania Karty Praw Podstawowych...

W kontekście półmetka prezydencji Polski w Radzie UE warto podsumować debatę toczącą się wokół obowiązywania Karty Praw Podstawowych w Polsce.www.europapraw.org/news/kontrowersje-wokol-obowiazywania-karty-praw-podstawowych-ue-w-polsce

Prawa człowieka w Polsce - wosna5.pl

Funkcjonowanie systemu praw człowieka oznacza, że o ile system międzynarodowy wyznacza ogólne standardy ochrony praw i wolności jednostki, o tyle system...www.wosna5.pl/prawa_czlowieka_w_polsce

Europa Praw Człowieka

Opinia przyjaciela sądu ws. azerskiego dziennikarza. Obrońcy praw człowieka i dziennikarze z Azerbejdżanu, którzy zostali poddani represjom i aresztowani w 2014...www.europapraw.org/

Międzynarodowe akty prawne gwarantujące prawa człowieka...

Uniwersalny system praw człowieka ma zasięg globalny, a siła jego oddziaływania powinna brać pod uwagę regionalne tradycje i prawa. W takiej sytuacji stworzenie...sciaga.pl/slowniki-tematyczne/486/miedzynarodowe-akty-prawne-gwarantujace-prawa-czlowieka/

komentarz RPD 8 - Rzecznik Praw Dziecka

rzecznik praw dziecka w polsce uksztaŁtowanie rzecznika praw dziecka w polsce jako organu paŃstwowego komentarz do ustawy o rzeczniku praw dziecka paweł j. jarosbrpd.gov.pl/sites/default/files/rzecznik_praw_dziecka_w_polsce.pdf

Prawa człowieka- referat - Sciaga.pl

Prawo, istnieją różne definicje prawa, zależnie od przyjętych założeń filozoficznych i światopoglądowych np. Marks i Engels uznawali prawo za zespół norm...sciaga.pl/tekst/29360-30-prawa_czlowieka_referat

Prawo, Prawo pracy, Przestępczość - PraceDyplomowe.edu.pl...

Prawo, Prawo Pracy, Przestępczość. W prezentowanym dziale znajdują się prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe, podyplomowe, semestralne i zaliczeniowe z...www.pracedyplomowe.edu.pl/28-prawo-przestepczosc.html

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca sytuacji w...

W dokumencie posłowie wyrazili zaniepokojenie, stwierdzając, że „faktyczny paraliż Trybunału Konstytucyjnego w Polsce zagraża demokracji, prawom człowieka i...www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1606822,Rezolucja-Parlamentu-Europejskiego-dotyczaca-sytuacji-w...

GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

GIODO zaprasza do współtworzenia listy publikacji z zakresu ochrony danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych tworzy listę …www.giodo.gov.pl/1520168/