Masz pytanie?

Prawa człowieka w Polsce - wosna5.pl

Funkcjonowanie systemu praw człowieka oznacza, że o ile system międzynarodowy wyznacza ogólne standardy ochrony praw i wolności jednostki, o tyle system...www.wosna5.pl/prawa_czlowieka_w_polsce

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

realizator: Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. ul. Krakowskie Przedmieście 26/28...www.owpsw.edu.pl/site/program

ABC ochrony danych osobowych - rodon.radom.pl

KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI Artykuł 8 PRAWO DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO 1. …www.rodon.radom.pl/giodo/abc.pdf

GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych...

GIODO zaprasza do współtworzenia listy publikacji z zakresu ochrony danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych tworzy listę …www.giodo.gov.pl/1520168/id_art/6278/j/pl

prawaczlowieka.edu.pl

W Polsce od 2002 roku realizowana jest zasada dwuinstancyjności w administracyjnym postępowaniu sądowym. Po upływie czterech lat od wprowadzenia w życie reformy...www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=4c15dc21c91634c1b301de6236eb08ead86be4ae-d3

www.ngo.pl - portal organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie to nie zabawa w piaskownicy, a bycie w jego władzach to nie puszczanie baniek mydlanych. To obowiązki i odpowiedzialność. Pamiętajcie o tym …www.ngo.pl/

Definicja terminu "państwo" - uczymy online

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w...www.wosna5.pl/panstwo

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Strona internetowa Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP... W związku z ostatnimi wydarzeniami i wezwaniem policji do ochrony części parlamentarzystów i...www.fssm.pl/strona-glowna/

Archiwum SCHNB - Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę

Rekordowa liczba zachorowań na boreliozę. W środowisku chorych na boreliozę obserwujemy całą grupę młodych ludzi, którzy dziś poruszają się o kulach, na...www.borelioza.org/archiwum.htm

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

PO WER: Strona Główna: Gwarancje dla młodzieży w WUP Lublin: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego: BIP: Wirtualny Doradcawww.wup.lublin.pl/