Masz pytanie?

Prawa człowieka w Polsce - wosna5.pl

Funkcjonowanie systemu praw człowieka oznacza, że o ile system międzynarodowy wyznacza ogólne standardy ochrony praw i wolności jednostki, o tyle systemwww.wosna5.pl/prawa_czlowieka_w_polsce

Program – Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie …

1. STAŁY BLOK TEMATYCZNY LIX EDYCJI OLIMPIADY. Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie i Polsce Życie zbiorowe i jego reguły.www.owpsw.edu.pl/program/

Prawa i obowiązki obywatela w konstytucji …

Prawa i obowiązki obywatela w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Jednym z głównych zadań państwa jest zapewnienie wolności i praw człowieka i obywatela orazsciaga.pl/tekst/65805-66-prawa_i_obowiazki_obywatela_w_konstytucji_rzeczypospolitej_polskiej

Konwencja o prawach dziecka | Rzecznik Praw Dziecka

Kontakt. Rzecznik Praw Dziecka. ul. Przemysłowa 30/32. 00-450 Warszawa. telefon: (22) 583 66 00 . fax: (22) 583 66 96. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka

Literatura z zakresu ochrony danych osobowych - GIODO

GIODO zaprasza do współtworzenia listy publikacji z zakresu ochrony danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych tworzy listę opracowań dotyczących szeroko pojętej tematyki ochrony danych osobowych i zwraca się z uprzejmą prośbą o współpracę i aktywny udział w jej tworzeniu.www.giodo.gov.pl/pl/1520168

Prawo, Prawo pracy, Przestępczość - …

Prawo, Prawo Pracy, Przestępczość. W prezentowanym dziale znajdują się prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe, podyplomowe, semestralne i zaliczeniowe z prawa, w tym prawa pracy oraz związane z przestępczością.www.pracedyplomowe.edu.pl/28-prawo-przestepczosc.html

Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej...

Podstawę niniejszego przekładu stanowił tekst konstytucji w języku niemieckim Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom ..uchwalony przez obie izby Zgromadzenia Federalnego w dniu 18 grudnia 1998 r. , ogłoszony jako „Bundesbeschluss über eine neue Bundesverfassung vom 18. dezember 1998" i …www.racjonalista.pl/kk.php/s,1361

Przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze od 1989r. w...

Obrady Okrągłego Stołu rozpoczęły w Polsce w lutym 1989r transformację systemową Obejmuje ona społeczeństwo gospodarkę ustrój państwowy i życie politycznesciaga.pl/tekst/20173-21-przemiany_polityczne_spoleczne_gospodarcze_od_1989r_w_polsce

Przekształcenie jednoosobowej działalności w sp. z o.o...

W Polsce często występuje sytuacja, gdy nawet wielomilionowe przedsiębiorstwa prowadzone są w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a w konsekwencji z nieograniczoną odpowiedzialnością właściciela za zobowiązania zaciągane w związku z działalnością przedsiębiorstwa.https://www.prawos.pl/przeksztalcenie-jednoosobowej-dzialalnosci-w-sp-z-o-o/

Doktryny i ideologie polityczne: konserwatyzm, …

konserwatyści współcześni krytykują społeczeństwo permisywne (przyzwalające - nie interesujące się i nie ingerujące w życie prywatne człowieka, pozwalające na swobodny wybór modelu życia rodzinnego, manifestowanie nietypowych zachowań seksualnych itp.)karolginter.pl/doktryny.htm