Masz pytanie?

Objawy rozedmy płuc - RozedmaPluc.pl

Objawy rozedmy płuc. Człowiek posiada duże rezerwy w tkance płucnej, dlatego objawy choroby odczuwalne są dopiero po zniszczeniu ponad 20% tkanki płucnej.www.rozedmapluc.pl/objawy.php

Niedodma leczenie, objawy i przyczyny

Niedodma(atelectasis) to zapadanie się pęcherzyków płucnych (najczęściej dotyczy niewielkich obszarów) i sklejanie się ich ścian, mające miejsce gdy nieleczenie-objawy.pl/niedodma.htm

Zrosty opłucnej | Interna.com.pl

Zrosty opłucnej to najczęstsze powikłania wysiękowego zapalenia opłucnej. W początkowej fazie zrostów dwie blaszki opłucnej, trzewna i ścienna, są...www.interna.com.pl/zrosty_oplucnej.htm

Rozedma płuc - informacje dla chorych

Rozedma płuc należy do grupy przewlekłych nieswoistych chorób płuc. Po raz pierwszy opisano i scharakteryzowano ją w 1819 r. Definiowana jest jako stan...www.rozedmapluc.pl/

Niewydolność oddechowa - Choroby układu oddechowego...

Niewydolność oddechowa to stan, w którym zaburzenia czynności układu oddechowego upośledzają wymianę gazową w płucach i prowadzą do hipoksemii (obniżenia...www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.1.

Wstrząs - Choroby układu krążenia - Choroby - Podręcznik...

Definicja i etiopatogenezapoczątek strony. Wstrząs (wg ESICM 2014) jest zagrażającą życiu, uogólnioną postacią ostrej niewydolności krążenia powiązaną z...www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.2.2.

Jakie choroby przebiegają ze zwłóknieniem płuc? - Zdrowie...

Włóknienie płuc to choroby, w których obserwuje się zmiany śródmiąższowe. Cechą charakterystyczną tych schorzeń jest rozplemem włókien kolagenowych w...polki.pl/zdrowie/choroby,jakie-choroby-przebiegaja-ze-zwloknieniem-pluc,10363619,artykul.html

Mykobakteriozy – rozpoznawanie i leczenie • Postępy Nauk...

Streszczenie Mykobakteriozy to choroby wywołane przez prątki kwasooporne inne niż prątki gatunku Mycobacterium tuberculosis complex i Mycobacterium leprae.www.czytelniamedyczna.pl/5450,mykobakteriozy-rozpoznawanie-i-leczenie.html

Elektrokardiograficzne próby wysiłkowe u pacjentów z...

Summary An electrocardiographic stress test is widely used for detection of myocardial ischemia, especially in patients with ischemic heart disease.www.czytelniamedyczna.pl/2892,elektrokardiograficzne-proby-wysilkowe-u-pacjentow-z-choroba-nied...