Masz pytanie?

Produkcja roślinna na świecie i w Polsce

Wprowadzenie (GUS 2003) Grupy roślin uprawnych: rośliny zbożowe (pszenica, ryż, kukurydza, jęczmień, żyto, owies, psznżyto i inne)matrix.ur.krakow.pl/~bkulig/ppro_uzo.htm