Masz pytanie?

Lalka - bohaterowie

Ignacy Rzecki – idealista polityczny Ten stary subiekt i przyjaciel Wokulskiego jest jedną z barwniejszych postaci w powieści. Jest przedstawicielem pokolenia...lalka.klp.pl/ser-43.html

Julian Ochocki - charakterystyka bohatera

Julian Ochocki - charakterystyka bohatera. Julian Ochocki, jako jeden z nielicznych przedstawicieli arystokracji, został ukazany w korzystnym świetle.lekcjapolskiego.pl/opracowania-lektur/lalka/julian-ochocki-charakterystyka-bohatera,art211/

Izabela Łęcka - charakterystyka bohaterki

Izabela Łęcka - charakterystyka bohaterki. Izabela Łęcka to córka Tomasza Łęckiego i główna reprezentantka arystokratycznego świata w Lalce.lekcjapolskiego.pl/opracowania-lektur/lalka/izabela-lecka-charakterystyka-bohaterki,art209/

ANTYK - ogólna charakterystyka epoki | ŚCIĄGA SZKOLNA...

ANTYK – ogólna charakterystyka epoki Antyk (inaczej starożytność) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok.ewypracowania.pl/index.php/jezyk-polski/antyk-biblia/antyk-ogolna-charakterystyka-epoki/