Masz pytanie?

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU …

3 Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń występujących na stanowisku pracy Zagrożenie Źródło zagrożeń Możliwe skutki Środki ochronyasystentbhp.pl/smedia/mainsite/pdf/orz_op_ww.pdf

Czy zezwolenia wewnętrzne w fabryce, na wózki …

Czy zezwolenia wewnętrzne w fabryce na wózki jezdniowe muszą być wydawane wszystkim osobom obsługującym wózki (nawet elektryczne unoszące prowadzone,...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-zezwolenia-wewnetrzne-w-fabryce-na-wozki-jezdniowe-musz...

Centrum Szkoleń i Doradztwa KADR - PYTANIA UDT

1. Co to jest Urząd Dozoru Technicznego i czym się zajmuje? Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń...www.centrumszkolenkadr.pl/pytania-udt