Masz pytanie?

Pytania i odpowiedzi do egzaminu na wózki - strona 3...

21. Wysokość podnoszenia. A. wysokość na jaką mamy podnieść ładunek. B. maksymalna wysokość mierzona przy pionowo ustawionym maszcie od powierzchni, na...www.asystentbhp.pl/art/pytania-i-odpowiedzi-do-egzaminu-na-wozki/3

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU …

1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY Kart analizy ryzyka …asystentbhp.pl/smedia/mainsite/pdf/orz_op_ww.pdf

Czy zezwolenia wewnętrzne w fabryce, na wózki jezdniowe...

Czy zezwolenia wewnętrzne w fabryce na wózki jezdniowe muszą być wydawane wszystkim osobom obsługującym wózki (nawet elektryczne unoszące prowadzone, …www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-zezwolenia-wewnetrzne-w-fabryce-na-wozki-jezdniowe-musz...

ATEST Ochrona Pracy 04/2005 : Kto podlega sprawdzaniu...

spec: Minister Gospogarki winien dokonać pomiaru oświetlenia na stanowisku przed. krekaz: tej klasy "odpowiedzi" najlepiej pomijać milczeniem. ale robiąc wyjątek...www.atest.com.pl/teksty,lc0504_1

Transport ręczny 9.6 się z najbliższym specjalistą BHP lub...

6. Ostre, wystające elementy przemieszczanych przedmiotów powinny być zabezpieczone tak, by nie powodowały urazów u pracowników. 7. Niedopuszczalne …www.skanska.pl/cdn-1ce513e3bc93a8e/Global/About%20Skanska/Standardy/09/09-06-Transport%20reczny...

Lista kontrolna przeglądu warunków pracy kierowcy

Czy kierowca posiada uprawnienia kierowcy-operatora wózka jezdniowego lub imienne zezwolenie wydane... wózkiem nieprzystosowanym... Czy kierowanie...zs1plonsk.pl/equai/lista%20kontrolna_%20przegladu_warunkow_%20pracy.doc