Masz pytanie?

Zezwolenie nr …… /…… r. do kierowania wózkiem jezdniowym …

( piecz ęć zakładu pracy ) Zezwolenie nr …… /…… r. do kierowania wózkiem jezdniowym z nap ędem silnikowym po terenie zakładu pracy.www.kursy-wielun.pl/images/imienne.pdf

Jakie dokumenty potwierdzą kwalifikacje do obsługi wózka...

Osoby, których kwalifikacje zostały potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego uprawnione są do...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jakie-dokumenty-potwierdza-kwalifikacje-do-obslugi-wozka-je...

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU …

1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY Kart analizy ryzyka …asystentbhp.pl/smedia/mainsite/pdf/orz_op_ww.pdf

Czy wózkiem widłowym można poruszać się po drodze...

Czy wózkiem widłowym można poruszać się po drodze publicznej? W myśl obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym wózka widłowego z uwagi na …www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-wozkiem-widlowym-mozna-poruszac-sie-po-drodze-publiczne...

Lista kontrolna przeglądu warunków pracy kierowcy

Czy kierowca posiada uprawnienia kierowcy-operatora wózka jezdniowego lub imienne zezwolenie wydane... wózkiem nieprzystosowanym... Czy kierowanie...zs1plonsk.pl/equai/lista%20kontrolna_%20przegladu_warunkow_%20pracy.doc