Masz pytanie?

Imiesłowowe równoważniki zdań - Składnia - Gramatyka...

Imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego przyczyny. Magda postanowiła zatrzymać się na kilka dni w hotelu, nie chcąc sprawić znajomym kłopotu .sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3612/imieslowowe-rownowazniki-zdan/

Wypowiedzenie, zdanie i równoważnik zdania. - Sciaga.pl

Wypowiedzenie to uporządkowana gramatycznie grupa wyrazów która zawiera zrozumiałą informację Wypowiedzenie rozpoczyna się wielką literą a kończy kropkąsciaga.pl/tekst/103619-104-wypowiedzenie-zdanie-i-rownowaznik-zdania

Zdanie okolicznikowe sposobu - język niemiecki

Zdanie okolicznikowe sposobu (der Modalsatz) jest informacją dotyczącą zdarzenia opisanego w zdaniu nadrzędnym i odpowiada na pytania:www.niemiecki.ang.pl/gramatyka/zdanie_okolicznikowe/sposobu

Sprawdzian ze znajomości imiesłowów, kl. II gimnazjum

Edux.pl: Sprawdzian ze znajomości imiesłowów, kl. II gimnazjumwww.edukacja.edux.pl/p-10622-sprawdzian-ze-znajomosci-imieslowow-kl.php

Składnia języka polskiego - Grzegorz Jagodziński...

Składnia języka polskiego. Część poprzednia – Powrót do pierwszej strony. Zdania złożone Zdania podrzędnie złożone Zdania podrzędne okolicznikowe sposobugrzegorj.w.interia.pl/gram/pl/skladnia20.html

Składnia. Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone...

Zdania złożone to zdania, które mają więcej niż jedno orzeczenie. Wyróżniamy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Zdania złożone...portalwiedzy.onet.pl/142082,,,,skladnia_zdania_wspolrzednie_i_podrzednie_zlozone,haslo.html

Składnia języka polskiego - Grzegorz Jagodziński...

Składnia języka polskiego. Część poprzednia – Powrót do pierwszej strony. Zdania złożone. Nie jest jednoznaczne, jakie właściwie zdania są zdaniami...grzegorj.w.interia.pl/gram/pl/skladnia17.html

Imiesłów na „-ąc” a strona bierna - Korekta...

Chciałabym (nieproszona) włączyć się do dyskusji. Zgadzam się z opinią Pana Łukasza – to zdanie jest niepoprawne, a uzasadnienie dotyczące tożsamości...www.ekorekta24.pl/porady-jezykowe/23-skladnia/221-imieslow-na-ac-a-strona-bierna

Język jest potężniejszy od miecza. Program pracy z...

Edux.pl: Język jest potężniejszy od miecza. Program pracy z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegowww.edukacja.edux.pl/p-10099-jezyk-jest-potezniejszy-od-miecza-program.php

Witamy w PORADNI JĘZYKOWEJ

Interpunkcja: 2010-02-05: Czy można wydzielić pewną część zdania z jednej strony myślnikiem, z drugiej przecinkiem? Konkretnie mam na myśli zdanie: Zwalczanie...www.poradniajezykowa.us.edu.pl/baza_archiwum.php?POZYCJA=40&TEMAT=Interpunkcja