Masz pytanie?

Wypowiedzenie, zdanie i równoważnik zdania. - Sciaga.pl

Wypowiedzenie to uporządkowana gramatycznie grupa wyrazów która zawiera zrozumiałą informację Wypowiedzenie rozpoczyna się wielką literą a kończy kropkąsciaga.pl/tekst/103619-104-wypowiedzenie-zdanie-i-rownowaznik-zdania

Co to jest imiesłowowy równoważnik zadania ? Podaj...

Co to jest imiesłowowy równoważnik zadania ? Podaj 10 przykładów imiełowowe równoważniki zadań podkreśl .zadane.pl/zadanie/2112224

Zdania (i równoważniki zdań) oznajmujące, rozkazujące...

Tego podziału wypowiedzeń dokonuje się, biorąc pod uwagę ich treść, a także intencje, czyli zamiary mówiącego. • zdania oznajmujące – wyrażają sądy...sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3446/zdania-i-rownowazniki-zdan-oznajmujace-rozkazujace-pytajace-...

Zdanie okolicznikowe sposobu - język niemiecki

Zdania okolicznikowe sposobu (czyli odpowiedzi na powyższe pytania) zaczynają się od spójników wyrażających treść twierdzącą lub treść przeczącą.www.niemiecki.ang.pl/gramatyka/zdanie_okolicznikowe/sposobu

Zasady poprawnej interpunkcji - Serwis Humanistyczny Hamlet

Zasady poprawnej interpunkcji. W nawiasach kwadratowych [] umieszczono przykłady, kursywą wyróżniono części zdania, których dotyczy dana zasada.hamlet.edu.pl/interpunkcja-zasady

Gdzie stawiamy przecinek ? - Zapytaj.onet.pl

Taki mały przykład: Na pewno by też przegrał, nie sprawiając przykrości przeciwnikowi, który by od razu poszedł do baru „Pod Orłem” oblać zwycięstwo, a...zapytaj.onet.pl/Category/006,017/2,16463248,Gdzie_stawiamy_przecinek_.html