Masz pytanie?

równoważnik zdania - definicja, synonimy, przykłady użycia

W pierwszym Pani przykładzie imiesłowowy równoważnik zdania zastępuje zdanie warunkowe: „Jeśli uprawiacie tę roślinę...”, w drugim – zdanie celowe (nie...sjp.pwn.pl/slowniki/r%C3%B3wnowa%C5%BCnik-zdania.html

Wypowiedzenie, zdanie i równoważnik zdania. - Sciaga.pl

Wypowiedzenie to uporządkowana gramatycznie grupa wyrazów która zawiera zrozumiałą informację Wypowiedzenie rozpoczyna się wielką literą a kończy kropkąsciaga.pl/tekst/103619-104-wypowiedzenie-zdanie-i-rownowaznik-zdania

Imiesłowowe równoważniki zdań - Składnia - Gramatyka...

Imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego przyczyny. Magda postanowiła zatrzymać się na kilka dni w hotelu, nie chcąc sprawić znajomym kłopotu .sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3612/imieslowowe-rownowazniki-zdan/

Składnia. Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - WIEM...

Zdania złożone to zdania, które mają więcej niż jedno orzeczenie. Wyróżniamy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Zdania złożone...portalwiedzy.onet.pl/142082,,,,skladnia_zdania_wspolrzednie_i_podrzednie_zlozone,haslo.html

Zasady poprawnej interpunkcji - Serwis Humanistyczny Hamlet

Zasady poprawnej interpunkcji. W nawiasach kwadratowych [] umieszczono przykłady, kursywą wyróżniono części zdania, których dotyczy dana zasada.hamlet.edu.pl/interpunkcja-zasady

Zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania...

Similar posts. Idąc ulicą, kupując produkty — Konstrukcja z imiesłowowym równoważnikiem zdania budzi problem...edytornia.pl/gramatyka/zdanie-zlozone-z-imieslowowym-rownowaznikiem-zdania

Masz wątpliwości jak się rozwiązuje zdania złożone itd...

Szanowni Państwo, czy jeśli treść całego zdania znajduje się w nawiasie i kończy znakiem zapytania, wielokropkiem lub wykrzyknikiem, to należy na końcu...zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,19762801,Masz_watpliwosci_jak_sie_rozwiazuje_zdania_zlozone_...

Rodzaje zdań złożonych z przykładami – zadania, ściągi i...

Zdania złożone TEST. Zdania złożone TEST 1. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie okolicznikowym sposobu? A. Chodzi tam, żeby odpocząć...zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,6970713,Rodzaje_zdan_zlozonych_z_przykladami.html