Masz pytanie?

Imiesłowowe równoważniki zdań - Składnia - Gramatyka...

Zdanie okolicznikowe sposobu (der Modalsatz) jest informacją dotyczącą zdarzenia opisanego w zdaniu nadrzędnym i odpowiada na pytania:www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3612/imieslowowe-rownowazniki-zdan/

Zdania (i równoważniki zdań) oznajmujące, rozkazujące...

Edux.pl: Wypowiedzenie. Zdanie. Równoważnik zdania. Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy 6www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3446/zdania-i-wypowiedzenia-zlozone/

Składnia języka polskiego - Grzegorz Jagodziński...

Składnia języka polskiego. Część poprzednia – Powrót do pierwszej strony. Zdania złożone Zdania podrzędnie złożone Zdania podrzędne okolicznikowe sposobugrzegorj.w.interia.pl/gram/pl/skladnia20.html

Składnia języka polskiego - Grzegorz Jagodziński...

Składnia języka polskiego. Część poprzednia – Powrót do pierwszej strony. Zdania złożone. Nie jest jednoznaczne, jakie właściwie zdania są zdaniami...grzegorj.w.interia.pl/gram/pl/skladnia17.html

Imiesłów na „-ąc” a strona bierna - Korekta...

Chciałabym (nieproszona) włączyć się do dyskusji. Zgadzam się z opinią Pana Łukasza – to zdanie jest niepoprawne, a uzasadnienie dotyczące tożsamości...www.ekorekta24.pl/porady-jezykowe/23-skladnia/221-imieslow-na-ac-a-strona-bierna

Poradnia językowa

Witam, czy zastosowanie przecinka w poniższym zdaniu po spójniku oraz jest poprawne? „Termin otrzymania rezultatów niniejszych ustaleń wynika z długiego...poradnia.pwn.pl/lista.php?kat=12

Rekrutacja na rok szkolny 2014 - 2015! - SPK w Irlandii

Rekrutacja na rok szkolny 2014 - 2015! Ruszają zapisy na nowy rok szkolny. Wszystkich chętnych zapraszamy w każdy tydzień w soboty w godzinach 15.30 - 16.00.www.szkolawlimerick.pl/podstrony/rekrutacja.htm

Przecinek przed „niż” – czy przed „niż...

Wojciechu, przed bezokolicznikie m trzeba stawiać przecinek, bo to równoważnik zdania. Analogią może tu być spójnik "aby", przed którym stawiamy przecinek...www.ekorekta24.pl/porady-jezykowe/19-interpunkcja/148-przecinek-przed-niz-czy-przed-niz-stawiam...

Rodzaje zdań złożonych z przykładami - Zapytaj.onet.pl...

[336] Kropka zamyka wypowiedzenie (tzn. zdanie lub równoważnik zdania), będące podstawową całością składniowo-znaczeniową. W obrębie wypowiedzenia...zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,6970713,Rodzaje_zdan_zlozonych_z_przykladami.html

Six Sigma :: Polska Akademia Six Sigma

six sigma: akademia six sigma oferuje profesjonalne szkolenia six sigma, konsultacje six sigma, ksztalcenie liderow projektowwww.polishsixsigmaacademy.pl/about_us.php?category=11