Masz pytanie?

Imiesłowowe równoważniki zdań - Składnia - Gramatyka...

Imiesłowowe równoważniki zdań podrzędnych możemy podzielić na kilka typów. • imiesłów przysłówkowy (współczesny lub uprzedni): pisząc uzupełniwszysciaga.pl/slowniki-tematyczne/3612/imieslowowe-rownowazniki-zdan/

Zdanie okolicznikowe sposobu - język niemiecki

Zdanie okolicznikowe sposobu (der Modalsatz) jest informacją dotyczącą zdarzenia opisanego w zdaniu nadrzędnym i odpowiada na pytania:www.niemiecki.ang.pl/gramatyka/zdanie_okolicznikowe/sposobu

Zdania (i równoważniki zdań) oznajmujące, rozkazujące...

tego podziału wypowiedzeń dokonuje się, biorąc pod uwagę ich treść, a także intencje, czyli zamiary mówiącego zdania oznajmujące wyrażają sądy i opinie...sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3446/zdania-i-wypowiedzenia-zlozone/

Sprawdzian ze znajomości imiesłowów, kl. II gimnazjum

Edux.pl: Sprawdzian ze znajomości imiesłowów, kl. II gimnazjumwww.edukacja.edux.pl/p-10622-sprawdzian-ze-znajomosci-imieslowow-kl.php

Składnia języka polskiego - Grzegorz Jagodziński...

Składnia języka polskiego. Część poprzednia – Powrót do pierwszej strony. Zdania złożone Zdania podrzędnie złożone Zdania podrzędne okolicznikowe sposobugrzegorj.w.interia.pl/gram/pl/skladnia20.html

Składnia języka polskiego - Grzegorz Jagodziński...

Składnia języka polskiego. Część poprzednia – Powrót do pierwszej strony. Zdania złożone. Nie jest jednoznaczne, jakie właściwie zdania są zdaniami...grzegorj.w.interia.pl/gram/pl/skladnia17.html

Rodzaje zdań złożonych z przykładami - Zapytaj.onet.pl...

Wśród moich znajomych trwa dyskusja nt. przecinka w zdaniu „Odpoczywam dziś, na łonie natury”. Część osób uważa, że przecinek w tym zdaniu jest...zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,6970713,Rodzaje_zdan_zlozonych_z_przykladami.html

„Opacznie” i „nieopatrznie”, nie: „opatrznie...

opacznie, opatrznie, nieopatrznie czy nieopacznie? Paronimy, czyli słowa mylone, sprawiają nam wiele problemów (...)www.ekorekta24.pl/aktualnosci-jezykowe/5-pisownia/116-opacznie-i-nieopatrznie-nie-opatrznie-lub...

Jak nie należy mówić i pisać po polsku

adalvi antoŃi kryŃski pi{ofesor uniwersytetu. jak nie naleŻy , mÓwiĆ i pisaĆ po polsku /....-- ..-, . .. '\..... f druk...www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=6695