Masz pytanie?

Imiesłowowe równoważniki zdań - Składnia - Gramatyka...

Imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego przyczyny. Magda postanowiła zatrzymać się na kilka dni w hotelu, nie chcąc sprawić znajomym kłopotu .sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3612/imieslowowe-rownowazniki-zdan/

Wypowiedzenie, zdanie i równoważnik zdania. - Sciaga.pl

Napisz rozprawkę na temat: Miasto potęguje czy łagodzi uczucie samotności? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odnosząc się do utworu B....sciaga.pl/tekst/103619-104-wypowiedzenie-zdanie-i-rownowaznik-zdania

równoważnik zdania (oznajmienie) - WIEM, darmowa...

Równoważnik zdania, zwany przez językoznawców oznajmieniem, to typ wypowiedzenia (por. -> wypowiedzenie) niezawierający orzeczenia. Równoważnikiem …portalwiedzy.onet.pl/141242,,,,rownowaznik_zdania_oznajmienie,haslo.html

Przeredaguj zdania podrzędne na imiesłowowe...

Przeredaguj zdania podrzędne na imiesłowowe równoważniki zdań. 1. Możemy zakończyć pracę z programem, kiedy przyciśniemy jednocześnie trzyzadane.pl/zadanie/2251726

Co to jest imiesłowowy równoważnik zadania ? Podaj 10 p...

Imiesłowowy równoważnik zdania zastępuje zdanie podrzędne okolicznikowe czasu lub jedno ze zdań współrzędnych. Przykłady: Obudziwszy się, poczuł...zadane.pl/zadanie/2112224

Co to jest równoważnik Zdania – zadania, ściągi i...

Co do zdania drugiego, to odniesienie imiesłowowego równoważnika do drugiej formy osobowej wydaje mi się dość oczywiste (a i prof. Bańko zwrócił jedynie...zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,15515847,Co_to_jest_rownowaznik_Zdania.html

Co to równoważnik zdań ? - Zapytaj.onet.pl -

Równoważnik zdania – wyrazy lub grupy wyrazów, formalnie nietworzące zdania (ponieważ nie mają formy osobowej orzeczenia), wyrażające jednak te same treści...zapytaj.onet.pl/Category/006,008/2,10289593,Co_to_rownowaznik_zdan_.html

Sprawdzian ze znajomości imiesłowów, kl. II gimnazjum

Edux.pl: Sprawdzian ze znajomości imiesłowów, kl. II gimnazjumwww.edukacja.edux.pl/p-10622-sprawdzian-ze-znajomosci-imieslowow-kl.php

Zdanie okolicznikowe sposobu - język niemiecki

Zdanie okolicznikowe sposobu (der Modalsatz) jest informacją dotyczącą zdarzenia opisanego w zdaniu nadrzędnym i odpowiada na pytania:www.niemiecki.ang.pl/gramatyka/zdanie_okolicznikowe/sposobu

Składnia języka polskiego - Grzegorz Jagodziński...

Składnia języka polskiego. Część poprzednia – Powrót do pierwszej strony. Zdania złożone. Nie jest jednoznaczne, jakie właściwie zdania są zdaniami...grzegorj.w.interia.pl/gram/pl/skladnia17.html