Masz pytanie?

Imiesłowowe równoważniki zdań - Składnia - Gramatyka...

Imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego przyczyny. Magda postanowiła zatrzymać się na kilka dni w hotelu, nie chcąc sprawić znajomym kłopotu .sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3612/imieslowowe-rownowazniki-zdan/

Przeredaguj zdania podrzędne na imiesłowowe równoważnik...

Przeredaguj zdania podrzędne na imiesłowowe równoważniki zdań. 1. Możemy zakończyć pracę z programem, kiedy przyciśniemy jednocześnie trzyzadane.pl/zadanie/2251726

Przeredaguj zdania podrzędne na imiesłowowe równoważnik...

Przeredaguj zdania podrzędne na imiesłowowe równoważniki zdań: a) Maja zawsze się cieszy, gdy widzi twój entuzjazm. b) Ponieważ Ola miałazadane.pl/zadanie/1750426

Wypowiedzenie, zdanie i równoważnik zdania. - Sciaga.pl

Wypowiedzenie to uporządkowana gramatycznie grupa wyrazów która zawiera zrozumiałą informację Wypowiedzenie rozpoczyna się wielką literą a kończy kropkąsciaga.pl/tekst/103619-104-wypowiedzenie-zdanie-i-rownowaznik-zdania

przekształć podane wypowiedzenia złożone z imiesłowowym...

przekształć podane wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania w zdania złożone podrzędnie lub współrzędnie.nazwij powstałe zdaniazapytaj.onet.pl/Category/015,006/2,8596051,przeksztalc_podane_wypowiedzenia_zlozone_z_imieslowo...

Co to jest równoważnik Zdania – zadania, ściągi i testy...

Zdanie okolicznikowe sposobu (der Modalsatz) jest informacją dotyczącą zdarzenia opisanego w zdaniu nadrzędnym i odpowiada na pytania:zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,15515847,Co_to_jest_rownowaznik_Zdania.html

Scholaris - Karta pracy ucznia: Zdania złożone współrzędnie

Uczeń rozróżnia rodzaje zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie, imiesłowowe równoważniki zdań, zdania bezpodmiotowe oraz rozumie ich funkcje w wypowiedziwww.scholaris.pl/zasob/64829

cnić - Słownik SJP

cnić się - przestarzałe: tęsknić do kogoś, czegoś albo za kimś, za czymś (np. Cniło mu się do żony i dzieci. Cni mi się za nią.); cknić sięsjp.pl/cni%E6

Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego...

Przymiotnik. W zdaniu może pełnić funkcje:-przydawki: Sympatyczny przechodzeń zapytał mnie o drogę.-podmiotu: Chory został już wypisany ze szpitala.www.bryk.pl/wypracowania/j%c4%99zyk_polski/gramatyka/24908-podstawowe_wiadomości_z_gramatyki_ję...