Masz pytanie?

Imiesłowowy równoważnik zdania | Strona Magdy Lipiec

Cele lekcji w języku ucznia: Nauczę się: 1. rozpoznawać imiesłowowy równoważnik zdania, 2. wstawiać przecinki w zdaniach z imiesłowowym równoważnikiem zdania.magdalipiec.pl/imieslowowy-rownowaznik-zdania/

Wypowiedzenie, zdanie i równoważnik zdania. - Sciaga.pl

Wypowiedzenie to uporządkowana gramatycznie grupa wyrazów która zawiera zrozumiałą informację Wypowiedzenie rozpoczyna się wielką literą a kończy kropkąsciaga.pl/tekst/103619-104-wypowiedzenie-zdanie-i-rownowaznik-zdania

Zdania (i równoważniki zdań) oznajmujące, rozkazujące...

Tego podziału wypowiedzeń dokonuje się, biorąc pod uwagę ich treść, a także intencje, czyli zamiary mówiącego. • zdania oznajmujące – wyrażają sądy...sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3446/zdania-i-rownowazniki-zdan-oznajmujace-rozkazujace-pytajace-...

Zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania...

Similar posts. Idąc ulicą, kupując produkty — Konstrukcja z imiesłowowym równoważnikiem zdania budzi problem...edytornia.pl/gramatyka/zdanie-zlozone-z-imieslowowym-rownowaznikiem-zdania

Zasady poprawnej interpunkcji - Serwis Humanistyczny Hamlet

Zasady poprawnej interpunkcji. W nawiasach kwadratowych [] umieszczono przykłady, kursywą wyróżniono części zdania, których dotyczy dana zasada.hamlet.edu.pl/interpunkcja-zasady

Gdzie stawiamy przecinek ? - Zapytaj.onet.pl

Artykuł o budowie, znaczeniu, składni i poprawnym używaniu imiesłowów w polszczyźnie obecnej i dawniejszejzapytaj.onet.pl/Category/006,017/2,16463248,Gdzie_stawiamy_przecinek_.html