Masz pytanie?

Imiesłowowe równoważniki zdań - Składnia - …

Imiesłowowy równoważnik zdania zastępuje zdanie podrzędne okolicznikowe czasu lub jedno ze zdań współrzędnych. Przykłady: Obudziwszy się, poczuł...sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3612/imieslowowe-rownowazniki-zdan/

imiesłowowy równoważnik zdania - definicja, synonimy...

imiesłowowy równoważnik zdania - definicja, synonimy, przykłady użycia. Toggle navigation Słownik języka polskiego.... imiesłowowy równoważnik zdania.sjp.pwn.pl/slowniki/imiesłowowy%20równoważnik%20zdania.html

co to jest imiesłowowy równoważnik zdania przykład zdania...

Imiesłowowy równoważnik zdania to wypowiedź w zdaniu złożonym, którą tworzy imiesłów przysłówkowy imiesłowowy równoważnik zdania to np :idąc przez...https://brainly.pl/zadanie/5514500

Imiesłowowy równoważnik zdania | Strona Magdy Lipiec

Imiesłowowy równoważnik zdania... Interpunkcja w zdaniu z imiesłowowym równoważnikiem zdania: przykłady: Czytając gazetę, jadł śniadanie.magdalipiec.pl/imieslowowy-rownowaznik-zdania/

imiesłowowy równoważnik zdania - Poradnia językowa …

W pierwszym Pani przykładzie imiesłowowy równoważnik zdania zastępuje zdanie warunkowe: „Jeśli uprawiacie tę roślinę...”, w drugim – zdanie celowe (nie...sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/imieslowowy-rownowaznik-zdania;13576.html

Co to jest imiesłowowy równoważnik zadnia? – zadania...

Szczególnym przykładem równoważników zdania, które sprawiają najwięcej kłopotów składniowych, są imiesłowowe równoważniki zdania...https://zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,16354708,Co_to_jest_imieslowowy_rownowaznik_zadnia.h...

Zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania...

Zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania.... pełnią w zdaniu złożonym funkcję zdania podrzędnego. Przykłady: Pisząc list (1),...edytornia.pl/gramatyka/zdanie-zlozone-z-imieslowowym-rownowaznikiem-zdania

Participle clauses w angielskim - zdania imiesłowowe...

Gramatyka angielska - zdania imiesłowowe. Poznaj zdania imiesłowowe w języku angielskim - konstrukcje, tworzenie, użycie, czasy. Participle clauses.https://www.ingless.pl/artykul/gramatyka-angielska-zdania-imieslowowe-participle-clauses/

Wypowiedzenie, zdanie i równoważnik zdania. - Sciaga.pl

Język angielski - IMIESŁOWY (ćwiczenia) podręcznik Przetłumacz na angielski używając imiesłowowych równoważników zdań. Spotykając się z nią mówiłem...sciaga.pl/tekst/103619-104-wypowiedzenie-zdanie-i-rownowaznik-zdania

Zdania złożone podrzędnie - GWO - Gdańskie …

Zdania złożone podrzędnie... Wypowiedzenie złożone podrzędnie z imiesłowowym równoważnikiem zdania – Fiodor Dostojewski: zobacz odpowied...https://gwo.pl/strony/2141/seo_link:zdania-zlozone-podrzednie-s-284