Masz pytanie?

Zdanie współrzędnie, podrzędnie złożone, imiesłowowy...

Ściąga ze zdań współrzędnych podrzędnych i imiesłowowych równoważników zdania Ściąga w załącznikusciaga.pl/tekst/89609-90-zdanie_wspolrzednie_podrzednie_zlozone_imieslowowy_rownowaznik_sciaga

Przeredaguj zdania podrzędne na imiesłowowe równoważnik...

Przeredaguj zdania podrzędne na imiesłowowe równoważniki zdań: a) Maja zawsze się cieszy, gdy widzi twój entuzjazm. b) Ponieważ Ola miałazadane.pl/zadanie/1750426

Wypowiedzenie, zdanie i równoważnik zdania. - Sciaga.pl

BARDZO WAŻNE! Historia- przeszłość zapomniana czy ciągle żywa? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odwołująć się do fragmentu "wesela'...sciaga.pl/tekst/103619-104-wypowiedzenie-zdanie-i-rownowaznik-zdania

równoważnik zdania (oznajmienie) - WIEM, darmowa …

Równoważnik zdania, zwany przez językoznawców oznajmieniem, to typ wypowiedzenia (por. -> wypowiedzenie) niezawierający orzeczenia. Równoważnikiem …portalwiedzy.onet.pl/141242,,,,rownowaznik_zdania_oznajmienie,haslo.html

Co to jest imiesłowowy równoważnik zadania ? Podaj 10 p...

Imiesłowowy równoważnik zdania zastępuje zdanie podrzędne okolicznikowe czasu lub jedno ze zdań współrzędnych. Przykłady: Obudziwszy się, poczuł...zadane.pl/zadanie/2112224

Co to równoważnik zdań ? - Zapytaj.onet.pl

Równoważnik zdania – wyrazy lub grupy wyrazów, formalnie nietworzące zdania (ponieważ nie mają formy osobowej orzeczenia), wyrażające jednak te same treści...zapytaj.onet.pl/Category/006,008/2,10289593,Co_to_rownowaznik_zdan_.html

Zdanie okolicznikowe sposobu - język niemiecki

Zdanie okolicznikowe sposobu (der Modalsatz) jest informacją dotyczącą zdarzenia opisanego w zdaniu nadrzędnym i odpowiada na pytania:www.niemiecki.ang.pl/gramatyka/zdanie_okolicznikowe/sposobu

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy II gimnazjum...

s. 60–65 imiesłowowy równoważnik zdania,... - nazywa zjawisko fonetyczne zachodzące w podanym przykładzie - wskazuje zdania złożone z imiesłowowym...www.zs1.chrzanow.pl/_files_/jaracz_h_plan_wynikowy_2_cz2.doc

Zasady poprawnej interpunkcji - Serwis Humanistyczny Hamlet

Zasady poprawnej interpunkcji. W nawiasach kwadratowych [] umieszczono przykłady, kursywą wyróżniono części zdania, których dotyczy dana zasada.hamlet.edu.pl/interpunkcja-zasady

Scholaris - Karta pracy ucznia: Zdania złożone współrzędnie

Uczeń rozróżnia rodzaje zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie, imiesłowowe równoważniki zdań, zdania bezpodmiotowe oraz rozumie ich funkcje w wypowiedziwww.scholaris.pl/zasob/64829