Masz pytanie?

Imiesłowowe równoważniki zdań - Składnia - Gramatyka...

Imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego przyczyny. Magda postanowiła zatrzymać się na kilka dni w hotelu, nie chcąc sprawić znajomym kłopotu .sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3612/imieslowowe-rownowazniki-zdan/

Wypowiedzenie, zdanie i równoważnik zdania. - Sciaga.pl

Wypowiedzenie to uporządkowana gramatycznie grupa wyrazów która zawiera zrozumiałą informację Wypowiedzenie rozpoczyna się wielką literą a kończy kropkąsciaga.pl/tekst/103619-104-wypowiedzenie-zdanie-i-rownowaznik-zdania

równoważnik zdania (oznajmienie) - WIEM, darmowa …

Równoważnik zdania, zwany przez językoznawców oznajmieniem, to typ wypowiedzenia (por. -> wypowiedzenie) niezawierający orzeczenia. Równoważnikiem …portalwiedzy.onet.pl/141242,,,,rownowaznik_zdania_oznajmienie,haslo.html

Zasady poprawnej interpunkcji - Serwis Humanistyczny Hamlet

Zasady poprawnej interpunkcji. W nawiasach kwadratowych [] umieszczono przykłady, kursywą wyróżniono części zdania, których dotyczy dana zasada.hamlet.edu.pl/interpunkcja-zasady

Składnia języka polskiego

Składnia języka polskiego. Część poprzednia – Powrót do pierwszej strony. Zdania złożone. Nie jest jednoznaczne, jakie właściwie zdania są zdaniami...grzegorj.w.interia.pl/gram/pl/skladnia17.html

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy II gimnazjum...

s. 60–65 imiesłowowy równoważnik zdania,... - nazywa zjawisko fonetyczne zachodzące w podanym przykładzie - wskazuje zdania złożone z imiesłowowym...www.zs1.chrzanow.pl/_files_/jaracz_h_plan_wynikowy_2_cz2.doc

Rodzaje błędów językowych – część 3. Składnia

Na temat stosowania imiesłowowych równoważników zdań mam pogląd odmienny od prezentowanego przez wielu (z pewnością nie wszystkich) polonistów.www.ekorekta24.pl/aktualnosci-jezykowe/10-skladnia/386-rodzaje-bledow-jezykowych-czesc-3-skladn...

Przecinek przed imiesłowem na „-ąc”, „-wszy” i „-łszy...

Powszechne jest ciągle nieoddzielanie przecinkiem od reszty zdania imiesłowowych równoważników zdania, a prościej mówiąc – nieoddzielanie imiesłowów na...www.ekorekta24.pl/aktualnosci-jezykowe/6-interpunkcja/158-przecinek-przed-imieslowem-na-ac-wszy...

Składnia. Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - WIEM...

Zdania złożone to zdania, które mają więcej niż jedno orzeczenie. Wyróżniamy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Zdania złożone...portalwiedzy.onet.pl/142082,,,,skladnia_zdania_wspolrzednie_i_podrzednie_zlozone,haslo.html

napisz po pięć zdań z przymiotnikami złożonymi z kresk...

Masz calom teorie OK Jeśli masz.To jest coś w rodzaju poradnika:) Dla klas 5. Zdanie złożone podrzędnie: Masz np. zdanie: Kupiłem parasol, bo był na wyprzedaży.zadane.pl/zadanie/6416692