Masz pytanie?

Zdanie współrzędnie, podrzędnie złożone, imiesłowowy...

Ściąga ze zdań współrzędnych podrzędnych i imiesłowowych równoważników zdania Ściąga w załącznikusciaga.pl/tekst/89609-90-zdanie_wspolrzednie_podrzednie_zlozone_imieslowowy_rownowaznik_sciaga

Imiesłowowe równoważniki zdań - Składnia - Gramatyka...

Imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego przyczyny. Magda postanowiła zatrzymać się na kilka dni w hotelu, nie chcąc sprawić znajomym kłopotu .sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3612/imieslowowe-rownowazniki-zdan/

równoważnik zdania (oznajmienie) - WIEM, darmowa …

Równoważnik zdania, zwany przez językoznawców oznajmieniem, to typ wypowiedzenia (por. -> wypowiedzenie) niezawierający orzeczenia. Równoważnikiem …portalwiedzy.onet.pl/141242,,,,rownowaznik_zdania_oznajmienie,haslo.html

Co to jest imiesłowowy równoważnik zadania ? Podaj 10 p...

Imiesłowowy równoważnik zdania zastępuje zdanie podrzędne okolicznikowe czasu lub jedno ze zdań współrzędnych. Przykłady: Obudziwszy się, poczuł...zadane.pl/zadanie/2112224

Co to jest równoważnik Zdania – zadania, ściągi i testy...

Zdanie okolicznikowe sposobu (der Modalsatz) jest informacją dotyczącą zdarzenia opisanego w zdaniu nadrzędnym i odpowiada na pytania:zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,15515847,Co_to_jest_rownowaznik_Zdania.html

Zasady poprawnej interpunkcji - Serwis Humanistyczny Hamlet

Zasady poprawnej interpunkcji. W nawiasach kwadratowych [] umieszczono przykłady, kursywą wyróżniono części zdania, których dotyczy dana zasada.hamlet.edu.pl/interpunkcja-zasady

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy II gimnazjum...

s. 60–65 imiesłowowy równoważnik zdania,... - nazywa zjawisko fonetyczne zachodzące w podanym przykładzie - wskazuje zdania złożone z imiesłowowym...www.zs1.chrzanow.pl/_files_/jaracz_h_plan_wynikowy_2_cz2.doc

Składnia. Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - WIEM...

Zdania złożone to zdania, które mają więcej niż jedno orzeczenie. Wyróżniamy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Zdania złożone...portalwiedzy.onet.pl/142082,,,,skladnia_zdania_wspolrzednie_i_podrzednie_zlozone,haslo.html

napisz po pięć zdań z przymiotnikami złożonymi z kresk...

Masz calom teorie OK Jeśli masz.To jest coś w rodzaju poradnika:) Dla klas 5. Zdanie złożone podrzędnie: Masz np. zdanie: Kupiłem parasol, bo był na wyprzedaży.zadane.pl/zadanie/6416692

Pomózecie mi ? – zadania, ściągi i testy – Zapytaj.onet.pl

Interpunkcja: 2011-10-22: Czy w zdaniu: Pani Maven mogłaby kupić lub sprzedać w tym mieście kogo tylko zechce powinien znajdować się przecinek (przed kogo)?zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,22637559,Pomozecie_mi_.html