Masz pytanie?

Imiesłowowe równoważniki zdań - Składnia - Gramatyka...

Co to jest imiesłowowy równoważnik zadania... zdania zastępuje zdanie podrzędne okolicznikowe czasu lub jedno ze zdań współrzędnych. Przykłady:sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3612/imieslowowe-rownowazniki-zdan/

Imiesłowowy równoważnik zdania | Strona Magdy Lipiec

Imiesłowowy równoważnik zdania... Interpunkcja w zdaniu z imiesłowowym równoważnikiem zdania: przykłady: Czytając gazetę, jadł śniadanie.magdalipiec.pl/imieslowowy-rownowaznik-zdania/

równoważnik zdania - definicja, synonimy, przykłady użycia

W pierwszym Pani przykładzie imiesłowowy równoważnik zdania zastępuje zdanie warunkowe: „Jeśli uprawiacie tę roślinę...”, w drugim – zdanie celowe (nie...sjp.pwn.pl/slowniki/r%C3%B3wnowa%C5%BCnik-zdania.html

imiesłowowy równoważnik zdania – zadania, ściągi i testy...

W pierwszym Pani przykładzie imiesłowowy równoważnik zdania zastępuje zdanie warunkowe: „Jeśli uprawiacie tę roślinę...”, w drugim – zdanie celowe (nie...zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,93300,imieslowowy_rownowaznik_zdania.html

co to jest imiesłowowy równoważnik zdania przykład...

Imiesłowowy równoważnik zdania to wypowiedź w zdaniu złożonym, którą tworzy imiesłów przysłówkowy imiesłowowy równoważnik zdania to np : idąc przez...zadane.pl/zadanie/5514500

Wypowiedzenie, zdanie i równoważnik zdania. - Sciaga.pl

Szczególnym przykładem równoważników zdania, które sprawiają najwięcej kłopotów składniowych, są imiesłowowe równoważniki zdania...sciaga.pl/tekst/103619-104-wypowiedzenie-zdanie-i-rownowaznik-zdania

Równoważnik zdania - Serwis Humanistyczny Hamlet

Równoważnik zdania – to wyrazy lub grupy wyrazów, formalnie nie tworzące zdania (ponieważ nie mają orzeczenia), wyrażające jednak te same treści, co zdanie...hamlet.edu.pl/rownowaznik

imiesłowowy równoważnik zdania

imiesłowowy równoważnik zdania. Droga Poradnio, czy w poniższych zdaniach poprawnie użyto konstrukcji z imiesłowem: 1.Iran był inicjatorem wszystkich...https://poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/faq/imieslowowy-rownowaznik-zdania/

Składnia. Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - WIEM...

Przykład zdania podrzędnie złożonego W skład zdania złożonego podrzędnie może wchodzić imiesłowowy równoważnik zdania.portalwiedzy.onet.pl/142082,,,,skladnia_zdania_wspolrzednie_i_podrzednie_zlozone,haslo.html

imiesłowowy równoważnik zdania | Poprawna Polszczyzna

Z definicji równoważnikami zdania są zdania w których odnotowujemy brak formy osobowej, czyli orzeczenia (Orzeczenie obok podmiotu jest podstawową osiąpoprawnapolszczyzna.cba.pl/index.php/imieslowowy-rownowaznik-zdania/