Masz pytanie?

Jak "symulacje" UFOnautów wymierzają kary za niemoralność...

Menu 4: Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne...www.totalizm.pl/predators_pl.htm