Masz pytanie?

Indywidualny rozkład czasu pracy - Czas pracy - Praca...

Rozkład czasu pracy polega na wskazaniu dni i godzin pracy, w których może być planowana praca pracowników. Taki rozkład wprowadzony w układzie zbiorowym pracy...www.infor.pl/prawo/praca/czas-pracy/686054,Indywidualny-rozklad-czasu-pracy.html

Wliczanie do czasu pracy czasu dojazdu pracownika do...

Powinni Państwo zaliczyć do czasu pracy czas dojazdu i powrotu pracownika z delegacji tylko w takim wymiarze, jaki pokrywa się z jego godzinami pracy …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/533141,Wliczanie-do-czasu-pracy-czasu-...

Imienna karta wynagrodzeń pracownika do celów …

Karta ta musi być przygotowywana przez podatników wypłacających pracownikom należności ze stosunku pracy, do których zaliczamy wszelkiego rodzaju wypłaty...www.ekspertbeck.pl/imienna-karta-wynagrodzen-pracownika-do-celow-podatkowych-wzor/

Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy – 10 praktycznych...

Prowadzenie ewidencji czasu pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jakie są zasady prowadzenia kart ewidencji czasu...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/683257,Prowadzenie-kart-ewidencji-czas...

Podstawowe regulacje prawne w zakresie czasu pracy...

1. Podstawowe pojęcia i dokumenty w obszarze czasu pracy. 1.1. Systemy czasu pracy. Aby zaplanować pracę jakiegokolwiek pracownika, nie naruszając …www.ekspertbeck.pl/podstawowe-regulacje-prawne-w-zakresie-czasu-pracy/

Kadrywpraktyce.pl: Kadry w praktyce - portal prawa pracy

Najpopularniejsze. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Przykład praktyczny z komentarzem; Równoważny system czasu pracy – przykład rozliczenia czasu pracy …www.kadrywpraktyce.pl/

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Płace w oświacie. Odprawa i inne świadczenia przy przejściu na emeryturę pracownika samorządowego. Premie, dodatki i odprawy pracowników niepedagogicznych (30...www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia

Polskie Centrum Kadrowo Płacowe - Wiadomości, …

PCKP to firma oferująca szkolenia z zakresu : płatnika, prawa pracy, czasu pracy, ubezpieczeń społecznychwww.pckp.pl/porozumienie-o-wprowadzeniu-elastycznego-rozkladu-czasu-pracy,4,3057

Strona główna - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przewodnik poszukującego pracy, adresy i strony WWW urzędów pracy, internetowa baza ofert, publikacje, wybór przepisów prawnych, statystyki, spis niepublicznych...psz.praca.gov.pl/

Ewidencja, Rozliczanie czasu pracy kierowców - bezpłatne...

Wznawiamy cykl szkoleń z zakresu czasu pracy, ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin i delegacji. W trakcie szkolenia omawiamy również obowiązki związane z...www.itd-pip.pl/