Masz pytanie?

Indywidualna karta czasu pracy pracownika :: P.P. Triada...

IECP Indywidualna karta czasu pracy pracownika (miesięczna, blok 50 kart)www.drukiszkolne.pl/index.php?p370,indywidualna-karta-czasu-pracy-pracownika

Karta ewidencji miesięcznej czasu pracy - wzór

Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy spoczywa na pracodawcy. Tutaj znajdziesz wzór karty ewidencji miesięcznej czasu pracy.www.portalfk.pl/kadry/karta-ewidencji-miesiecznej-czasu-pracy---wzor-262711

Sposoby uzupełniania karty ewidencji czasu pracy pracownika

Sposoby uzupełniania karty ewidencji czasu pracy pracownika - Czas pracy i urlopy - Prawo pracy - Jak powinniśmy ewidencjonować pozarozkładowe godziny pracy, w...www.gofin.pl/17,1,96,161550,sposoby-uzupelniania-karty-ewidencji-czasu-pracy-pracownika.html

Roczna karta ewidencji czasu pracy | EkspertBeck.pl

Pobierz Pobierz; Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą...www.ekspertbeck.pl/roczna-karta-ewidencji-czasu-pracy/

Imienna karta wynagrodzeń pracownika do celów...

Pobierz Karta ta musi być przygotowywana przez podatników wypłacających pracownikom należności ze stosunku pracy, do których zaliczamy wszelkiego …www.ekspertbeck.pl/imienna-karta-wynagrodzen-pracownika-do-celow-podatkowych-wzor/

Czas pracy - zmiany - Czas pracy - Indywidualne prawo...

Ruchomy czas pracy . Do przepisów Kodeksu pracy został wprowadzony art. 140 1 regulujący zasady stosowania ruchomego czasu pracy. Ruchomy czas pracy …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/677020,Czas-pracy-zmiany.html

Ewidencja czasu pracy dla każdego pracownika - GOFIN.pl

Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest jednym z podstawowych wymogów dokumentacyjnych obciążających pracodawcę. Prawidłowo prowadzona ewidencja …www.gofin.pl/17,2,96,106312,ewidencja-czasu-pracy-dla-kazdego-pracownika.html

Wzory dokumentów - księgowość, podatki, ZUS, prawo...

BHP; Czas pracy; Dokumenty do sądów, urzędów i inspekcji; Dokumenty księgowe; Dokumenty związane z kontrolą; Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracywww.portalfk.pl/wzory-dokumentow

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę w 2014 roku...

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pracodawcy muszą wyznaczać dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Podobnie należy …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/676512,Dzien-wolny-za-swieto-wypadajac...

Tachospeed - czas pracy kierowcy - oprogramowanie dla firm...

Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.tachospeed.pl/