Masz pytanie?

Indywidualna karta czasu pracy pracownika :: P.P. Triada...

IECP Indywidualna karta czasu pracy pracownika (miesięczna, blok 50 kart)www.drukiszkolne.pl/index.php?p370,indywidualna-karta-czasu-pracy-pracownika

Zasady prawidłowego ewidencjonowania czasu pracy pracownika

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy wprowadza art. 149 § 1 Kodeksu pracy. Ma on na celu lub prawidłowe ustalanie wynagrodzenia pracownika, jak również...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/681995,Zasady-prawidlowego-ewidencjono...

Wzory dokumentów - księgowość, podatki, ZUS, prawo...

BHP; Czas pracy; Dokumenty do sądów, urzędów i inspekcji; Dokumenty księgowe; Dokumenty związane z kontrolą; Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracywww.portalfk.pl/wzory-dokumentow

Indywidualne prawo pracy - Kadry - Profesjonalny serwis...

Powierzenie pracownikowi innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego. Powierzenie pracownikowi innej pracy niż przewidziana w umowie o pracę nie zawsze wymaga...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/

Dzienny wymiar czasu pracy wychowawcy internatu w...

Urlopu wypoczynkowego w placówkach nieferyjnych udziela się na zasadach opisanych w kodeksie pracy. Art. 154 2. § 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/dzienny-wymiar-czasu-pracy-wychowawcy-internatu-w-/2147

Dokumentacja Kadrowa - lp.wip.pl

Czy wiesz, co wpisać w świadectwie pracy pracownika zwolnionego dyscyplinarnie? I o czym absolutnie w nim nie pisać? W jednej z kontrolowanych firm pracownik...lp.wip.pl/51656619cb893/

Ile czasu ma pracodawca na wydanie pracownikowi...

Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i...www.warszawa.oip.pl/?q=node/298

WZORY PISM - wzory pism procesowych, sądowych, …

Wybierz interesującą Cię kategorię i kliknięciem rozwiń listę żeby zobaczyć wszystkie dostępne dokumenty. Każdy dokument możesz pobrać i dostosować do...www.prawnik-online.eu/wzory,9.html

Druki i formularze • Portal Kadrowo-Płacowy - Portal...

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie...www.portalkadrowy.pl/glowna/druki-i-formularze/

Jaki zapis powinno zawierać świadectwo pracy jeżeli...

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych: art. 38 ust. 3. W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/jaki-zapis-powinno-zawierac-swiadectwo-pracy-jezel/1566