Masz pytanie?

integracja - Internetowy słownik - Co to jest?

Co to jest integracja? Pojęcie integracji i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja integracji napisana w sposób zrozumiały.www.cotojest.info/integracja_648.html

Pojęcie wykluczenia społecznego - Instytut Polityki...

6 Pojęcie wykluczenia społecznego ma już wiele definicji. Jedną z reakcji na taką sytuację jest budowanie ujęć syntetycznych, które mają podsumowywać...rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/pojecie_ws.pdf

Integracja Sensoryczna - Poznań

Jedna ze stron o integracji sensorycznej... Każdy z nas spotkał na swojej drodze tzw. "trudne dziecko". Pod tym pojęciem kryją się problemy z:www.si-poznan.pl/warsztat.html

Integracja europejska - WIEM, darmowa encyklopedia

Integracja europejska, pojęcie odnoszące się do idei, historii, formalnoinstytucjonalnego stanu współczesnych struktur integracyjnych oraz docelowego rezultatu...portalwiedzy.onet.pl/88941,,,,integracja_europejska,haslo.html

Współczesne pojęcie państwa - Strona główna - WOS...

Współcześnie w klasycznej definicji państwa, stworzonej przez georga jellinka , wyróżnia się trzy elementy są nimi wolność, terytorium i najwyższawww.wosna5.pl/wspolczesne_pojecie_panstwa

Unia Europejska - pojęcie

Unia Europejska jest nowym typem związków między państwami. Głównym zadaniem Unii jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich...ue.wyklady.org/wyklad/728_unia-europejska-pojecie.html

Pojęcie i cechy grup społecznych - Strona główna - WOS...

Grupa społeczna to zbiorowość licząca trzy lub więcej osób, powiązanych ze sobą więzami i zależnościami o względnie trwałym charakterzewww.wosna5.pl/pojecie_i_cechy_grup_spolecznych

Integracja Jan Przewoźnik

Strona firmy Integracja: Szkolenia - Treningi - Poradnictwo. Prezentacja firmy, artykuły o tematyce psychologicznej.www.janprzewoznik.pl/artykuly/metody.php

Wrota Podlasia - Lista ogłoszeń

Rozbudowę portalu internetowego Wrota Podlasia zrealizowano w ramach Projektu Nr Z/2.20/I/1.5/9/05 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie...www.wrotapodlasia.pl/zampub/

Podstawowa terminologia rehabilitacyjna - [Problemy Osób...

Rehabilitacja i niepełnosprawność to szerokie pojęcia obejmujące sferę społeczną, psychiczną oraz fizyczną. W przedstawionej terminologii znajdziemy...idn.org.pl/sonnszz/rehabilitacja_terminy.htm