Masz pytanie?

Szare eminencje zachwytu - analiza i interpretacja

Komentarze artykuł / utwór: Szare eminencje zachwytu - analiza i interpretacja "A nie chcą [ludzie] zrozumieć pierwszej warstwy wiersza – dosłowności.bialoszewski.klp.pl/a-6082.html

Wywiad - interpretacja, analiza wiersza - Miron Białoszewski

„Wywiad” to wiersz pochodzący z tomu „Oho” (1985), a więc z późnego okresu pisarstwa Mirona Białoszewskiego. Mamy tu do czynienia z pewną zmianą w...eszkola.pl/jezyk-polski/wywiad-2606.html

Karuzela z madonnami - analiza i interpretacja

“Karuzela z madonnami” i “Rozprawa o stolikowych baranach” wraz z kilkoma innymi wierszami tworzą cykl pt. “Ballady peryferyjne”. Już sam tytuł cyklu...bialoszewski.klp.pl/a-6078.html

Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja

Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja ,... „(…) przedstawia kota jako istotę cierpiącą po stracie przyjaciela. Jest on jednak bohaterem przeżywającym...wspolczesnosc.ostatnidzwonek.pl/a-1652.html

Bagnet na broń - analiza i interpretacja

Bagnet na broń - analiza i interpretacja ,... Jak widać w powyższego fragmentu, autor przewidywał tylko jedno wyjście z wojennej sytuacji – walkę o wolność...wspolczesnosc.ostatnidzwonek.pl/a-1544.html

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: język polski, nauka o języku. Projekt edukacyjny "Z wizytą na Olimpie"www.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=jpolski

Zasady Oceniania - Szkoła Podstawowa Nr 47 w Białymstoku

Hasła programowe. Treści. Umiejętności ucznia. konieczne. Pełne. 1.Dostarczanie wiedzy faktograficznej o najważniejszych wydarzeniach, osobach i zjawiskach...www.sp47.bialystok.pl/zasady/zasady.php